Regimul deseurilor : Legea 90/2021, Legea 211/2011, OUG 195/2005

Analiza de impact asupra Legii nr. 90/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului care modifica LEGEA 211/2011 privind regimul deseurilor si OUG 195/2005 privind protectia mediului

 1. Noutati implementate (scurt rezumat) privind impactul asupra Legii 211/2011 privind regimul deseurilor:
 • Se largeste gama de infractiuni de mediu, prin introducerea sintagmei, decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor.”
 • Exportul sau importul de deseuri, va respecta in totalitate in domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, iar incalcarea acestui regulament se va pedepsi cu inchisoare de la 2 la 7 ani;
 • Autorizarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP-urile) și avizarea anuală răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, se exceptează de la procedura aprobării tacite.
 • (4) Contravenientul Persoana Juridica sau Persoana Fizica, poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției

 

Este introdusa Anexa 4 prin Legea 90/2021 – Proprietăți ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase, prin care , deseurile periculoase devin pot fi codificate cu:

 • H 1 – „Explozive”:H 2 – „Oxidante”:H 3-A – „Foarte inflamabile”:H 3-B – „Inflamabile”: H 4 – „Iritante”:H 5 – „Nocive”:H 6 – „Toxice”:H 7 – „Cancerigene”:H 8 – „Corozive”:H 9 – „Infecțioase”: H 10 – „Toxice pentru reproducere”:H 11 – „Mutagene”:H 12 – deșeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, aerul ori un acid, H 13 – „Sensibilizante”:H 14 – „Ecotoxice”:H 15 – deșeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanță, de exemplu, levigat, care posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus;
 1. Noutati implementate(scurt rezumat) privind modificarile aduse asupra Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,
  • Este introdusa definitia: daună semnificativă adusă mediului  daună ireversibilă sau de lungă durată, cuantificabilă ori nu în bani, produsă în orice mod asupra mediului;
 2. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, aici fiind completate faptele cu:
  • producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu.
  • exploatarea, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, a unei instalații în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori utilizate substanțe sau preparate periculoase, de natură a provoca în afara instalației decesul ori vătămarea corporală a unei persoane sau o daună semnificativă adusă mediului.”
  • deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, de surse de radiații ionizante în aer, apă sau sol care sunt de natură să provoace contaminarea mediului sau expunerea populației la radiații ionizante;”

Totodata, prin publicarea Legii 90/2021 de modificare a Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si OUG195/2005 privind protectia mediului- atrage dupa sine, faptul ca Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 28 martie 2014, se abrogă.

Ce sunt deseurile?

Conform legii, deseurile sunt considerate orice substante sau obiecte pe care detinatorul lor le-aruncă sau are in intenția de a le arunca, conform definitiei date de Legea privind gestionarea deseurilor (decretul nr. 856/2002). Acestea pot fi clasificate in diferite categorii, cum ar fi deseurile municipale, deseurile periculoase sau deseurile biodegradabile.

Regimul deseurilor

Regimul deseurilor cuprinde ansamblul de operatiuni si masuri pentru colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor. Acestea trebuie realizate in conformitate cu legislatia in vigoare si cu obiectivele strategiei nationale de gestionare a deseurilor.

Regimul deseurilor: Colectarea si transportul deseurilor

Colectarea deseurilor este primul pas important in regimul deseurilor. Aceasta presupune ca institutiile competente sa puna la dispozitia populatiei recipiente special destinate colectarii selective a deseurilor. Este important sa depozitam deseurile in recipiente separate, in functie de tipul acestora, pentru a facilita procesul de reciclare si tratare.

Transportul deseurilor se face de catre societati specializate care detin autorizatii pentru aceasta activitate. Este important ca transportul sa se realizeze in conditii de siguranta, pentru a preveni poluarea si contaminarea mediului.

Regimul deseurilor: Tratarea deseurilor

Tratarea deseurilor este un proces complex, care poate implica diferite tehnologii si metode, in functie de tipul si natura deseurilor. Acestea pot fi tratate prin metode fizice, chimice sau biologice.

Metodele fizice includ separarea si sortarea deseurilor, compactarea, incinerarea sau co-procesarea. Tratamentul prin metode chimice poate implica transformarea deseurilor prin procese de piroliza sau gazificare, in timp ce tratamentul biologic poate consta in compostare sau digestie anaeroba.

Regimul deseurilor: Eliminarea deseurilor

Eliminarea deseurilor se refera la depozitarea acestora intr-un loc special destinat acestui scop, cum ar fi depozitele de deseuri sau gropile de gunoi. In ultimii ani, aceasta metoda de eliminare a deseurilor a devenit tot mai putin utilizata, datorita impactului negativ pe care il poate avea asupra mediului inconjurator.

Cum putem gestiona responsabil deseurile?

Gestionarea responsabila a deseurilor este esentiala pentru protejarea mediului inconjurator si prevenirea poluarii. In acest sens, putem adopta o serie de masuri care sa ne ajute sa gestionam responsabil deseurile:

 1. Reciclarea – Reciclarea este o metoda importanta de gestionare a deseurilor, care ne poate ajuta sa reducem cantitatea de deseuri eliminate si sa protejam mediul inconjurator. Pentru a putea recicla, trebuie sa depozitam deseurile in recipiente separate, in functie de tipul acestora. De exemplu, hartia, cartonul, sticla, plasticul si aluminiul pot fi reciclate.
 2. Reducerea deseurilor – Reducerea deseurilor poate fi realizata prin adoptarea unui stil de viata sustenabil si prin achizitionarea de produse cu ambalaje cat mai putin voluminoase. Este important sa evitam folosirea produselor cu ambalaje inutile, precum si sa reducem cantitatea de produse pe care le aruncam.
 3. Reutilizarea – Reutilizarea produselor poate fi o metoda eficienta de gestionare a deseurilor. Aceasta presupune reutilizarea produselor in locul aruncarii lor. De exemplu, cutiile sau borcanele pot fi reutilizate pentru depozitarea altor produse.
 4. Compostarea – Compostarea poate fi o metoda eficienta de tratare a deseurilor organice. Aceasta presupune transformarea deseurilor organice intr-un fertilizator natural pentru gradina.
 5. Achizitionarea de produse ecologice – Achizitionarea de produse ecologice poate fi o modalitate eficienta de a proteja mediul inconjurator. Acestea sunt realizate cu materiale prietenoase cu mediul inconjurator si cu un impact redus asupra acestuia.