Oferim servicii de consultanta de mediu pentru noua forma trimisa la promulgare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
In contextul noii formule se mentin/adauga, urmatoarele:

  • o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate;
  • o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile încredintate spre valorificare, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;
  • obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p), va fi in 2018 de min 35%;
  • data de aplicare a taxei la groapa: 1 ianuarie 2019;
  • o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare;
  • o contribuţie în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, astfel:
    • de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferenţa dintre cantităţile de echipamente electrice şi electronice declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind introduse pe piaţa naţională;
    • de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;

Serviciile de consultanta de mediu, oferite de catre expertii nostrii de mediu, le pot asigura clientilor, sprijinul necesar implementarii si alinierii cu noile obligatii de mediu, pe care pachetul legislativ privind Fondul pentru Mediu il promoveaza spre a fi respectat.