La data de 15 noiembrie 2018  a fost publicat Ordinul 1171/2018 care stabilește procedura de vizare anuala a autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu.

Procedura de vizare anuala, va fi desfășurata dupa cum urmeaza:

  • Depunerea la autoritatea de mediu (APM local sau cel care a emis autorizația inițiala de mediu) a unei cereri, a unei declarații pe proprie răspundere si a raportului de mediu (daca raportul de mediu nu implica schimbari);
  • Organizarea vizitei reprezentanților Agentiei de Protectia Mediului pe amplasament, in termen de 10 zile de la depunerea cererii de vizare anual a autorizatiei de mediu;
  • Etapa Emiterii deciziei de vizare anuala, in termen de 3 zile de la vizita pe amplasament, daca situația este conforma (cu autorizația, din punct de vedere mediu);
  • Obtinerea unui termen de 30 zile titularului autorizației pentru corelarea informațiilor din autorizație, cu cele de pe amplasament, in cazul in care acestea nu corespund. In cazul in care nu se va realiza acest lucru in 30 zile, autoritatea de mediu va emite in următoarele 3 zile decizia motivata de respingere a vizei anuale, înștiințând Garda Nationala de Mediu pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Odata respectat termenul de 30 zile, după o noua vizita de verificare a amplasamentului  din partea autorității de mediu, in termen de 3 zile se emite decizia de vizare anuala;
  • Titularul autorizației este obligat sa afișeze la loc vizibil Decizia de vizare anuala a AM/AIM.

IMPORTANT:

  • Viza se solicita si se aplica începând cu anul următor emiterii Autorizatiei de mediu/Autorizatiei Integrate de mediu sau la împlinirea unui an de la viza anuala anterioara
  • Procedura de obtinere a vizei anuale se deschide cu minim 60 de zile înainte de ziua si luna in care a fost emisa AM/AIM.
  • Autorizatia de mediu sau Autorizatia Integrata de Mediu pentru care nu se obține viza anuala isi încetează efectele juridice.
  • Procesul verbal de verificare al amplasamentului, are in vedere: detalii speficice amplasamentului autorizat, vecinatatile, substantele si preparatele chimice periculoase utilizate, detalii privind utilitatile, procesul tehnologic, produsele obtinute, dotarile amplasamentului, deseurile rezultate cat si modul de eliminare al acestora, tipurile de ambalaje folosite si modul de gospodarire si valorificare al deseurilor, stadiul realizarii unor masuri dispuse anterior de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, alte constatari, programul de lucru al unitatii controlate, mijloacele de transport utilizate pentru definirea scopului autorizatiei de mediu, concluziile controlului pentru avizarea anuala a autorizatiilor de mediu.

Managerdemediu.ro prin experienta echipei de consultanta de mediu le ofera clientilor, servicii profesionale de consultanta de mediu pentru obtinerea vizei anuele pentru autorizatiile de mediu si autorizatiilor integrate de mediu, servicii de vizare a autorizatiilor de mediu, depunerea documentelor pentru obtinerea vizei anuale pentru autorizatia de mediu, autorizatia integrata de mediu. Contact la :