Aceasta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Introduce pe piata nationala obligativitatea colectarii deseurilor biodegradabile. Astfel devine obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar.

Astfel conform legii, incepând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să:

  • implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile;
  • să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban;
  • sa extinda colectarea separata a deseurilor;
  • sa fie implementata schema „plătește pentru cât arunci”;
  • să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.