Legea 31 2019 privind deseurile, gestiunea deseurilor, deseurile de ambalaje

Intepretarea Legii 31/2019 privind aprobarea OUG 74/2018 privind deseurile, gestiunea deseurilor, deseurile de ambalaje, Fondul pentru Mediu are un caracter integrator si totodata atrage dupa sine o serie de incertitudini de incadrare-perceptie, raportare atat pentru producatorii de produse ambalate astfel, evidentiem obligatia impusa „Operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați” care conform legii „să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%” impus, existent si aferent Art 10, alin 4, lit. B) din Legea 249/2015.

In condițiile impuse de catre obligația legala a literei b), alin 4, art 10 din Legea 249/2015 „b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.” cat si avand la baza definiția legala a ambalajului reutilizabil „g) ambalaj reutilizabil – ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput”, nu exista o clarificare tehnica privind raportarea si incadrarea ambalajelor reutilizabile de tip europaleti/paleti care conform definitiei pot fi considerati „reutilizabil” si care conform celor expuse in definiție ar trebui sa facă obiectul calculelor in vederea îndeplinirii procentajului de returnare de min. 80% a ambalajelor reutilizabile.

Analizand in profunzime specificațiile din Legea 249/2015, observam ca aceasta le impune producatorilor, îndeplinirea procentajului de returnare de 80% in cazul ambalajelor reutilizabile, pierzând-si pe parcursul exprimării temeiului legal, nuanța expresiva cat si sintagma cu rol clarificator, daca aceasta obligație se aplica STRICT ambalajelor primare reutilizabile cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 litri, utilizate pentru produse destinate consumului populației sau TUTUROR ambalajelor reutilizabile, incluzând astfel in acest algoritm/circuit si ambalajele reutilizabile de tip palet/europalet/de transport.

Avand o experienta in piata de consultanta de mediu, consultanta privind gestiunea ambalajelor, consultanta privind deseurile de ambalaje, consultanta privind raportarea ambalajelor la AFM, consultanta pentru raportarile AFM, echipa de experti a Manager de Mediu, vine in sprijinul producatorilor de produse distribuite in ambalaje reutilizabile, cu solutii optime de consultanta de mediu, consultanta privind raportarile de mediu, pentru solutionarea si implementarea mecanismelor specifice indeplinirii procentajului de returnare de 80% in cazul ambalajelor reutilizabile.

Într-o lume în care schimbările climatice și protejarea mediului sunt mai importante ca niciodată, Legea 31/2019 vine cu noi reguli și cerințe pentru toți operatorii de pe piața deșeurilor. În acest articol, vom examina cele mai importante aspecte ale legii și modul în care acestea influențează activitatea companiilor, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și deșeurile de ambalaje.

Definiții importante Legea 31 2019

Pentru a începe, trebuie să definim câteva termeni importanți. Legea 31/2019 definește termenii „deșeu” și „gestionarea deșeurilor” într-un mod foarte clar. Potrivit legii, „deșeuri” sunt toate materiile sau substanțele care sunt sau urmează să fie abandonate sau eliminate, precum și obiectele sau produsele care nu mai sunt destinate utilizării inițiale. „Gestiunea deșeurilor” se referă la toate acțiunile care sunt luate pentru a gestiona deșeurile, inclusiv colectarea, transportul, stocarea, prelucrarea, eliminarea sau valorificarea acestora.

Obligațiile operatorilor de pe piața deșeurilor

Odată cu adoptarea Legii 31/2019, operatorii de pe piața deșeurilor au fost obligați să își adapteze activitatea la noile cerințe legale. Unul dintre cele mai importante aspecte ale legii este cerința de a îmbunătăți eficiența colectării și reciclării deșeurilor, în special în ceea ce privește deșeurile de ambalaje.

Conform legii, operatorii de pe piața deșeurilor trebuie să ia măsuri pentru a promova colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de ambalaje, precum și pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate. De asemenea, aceștia trebuie să furnizeze informații clare și concise privind gestionarea deșeurilor și să încurajeze utilizarea de produse și ambalaje durabile.

Sancțiuni pentru încălcarea legii

Operatorii de pe piața deșeurilor care nu își îndeplinesc obligațiile conform Legii 31/2019 se confruntă cu sancțiuni severe. Acestea pot include amenzi substanțiale, retragerea autorizațiilor sau chiar închiderea afacerii. Este important ca toți operatorii de pe piața deșeurilor să își adapteze activitatea la noile cerințe legale și să își asigure conformitatea cu prevederile legii.

Beneficiile pentru mediu și societate

Deși Legea 31/2019 poate părea restrictivă pentru operatorii de pe piața deșeurilor, aceasta are și o serie de beneficii importante pentru mediu și societate. Îmbunătățirea eficienței colectării și reciclării deșeurilor poate reduce cantitatea de deșeuri care ajung în depozitele de deșeuri, ceea ce poate duce la o reducere a impactului asupra mediului și a costurilor asociate eliminării acestora.

De asemenea, promovarea utilizării de produse și ambalaje durabile poate duce la o reducere a cantității de deșeuri generate, iar informarea consumatorilor privind gestionarea deșeurilor poate contribui la creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului.

Ce pot face companiile pentru a se conforma Legii 31 2019

Pentru a se conforma prevederilor Legii 31/2019, companiile pot lua o serie de măsuri. În primul rând, acestea pot implementa un plan de management al deșeurilor, care să includă măsuri pentru reducerea cantității de deșeuri generate, promovarea colectării selective și reciclarea deșeurilor de ambalaje.

De asemenea, companiile pot încuraja utilizarea de produse și ambalaje durabile și pot furniza informații clare și concise privind gestionarea deșeurilor. Pentru a asigura conformitatea cu prevederile legale, companiile pot colabora cu firme specializate în gestionarea deșeurilor și pot participa la programele de colectare selectivă organizate de autoritățile locale.