Legea nr. 175/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Aspecte relevante:

  1. Administratia Fondului pentru Mediu, va putea efectua controale la colectori, brokeri, ADI-urile care au obligatia de a utiliza aplicatia SIATD pt tranzactiile de deseuri,
  2. Deseurile de tip CLO care provin dintr-o instalatie de tratare a deseurilor municipale, nu vor fi supuse unei taxe la fondul de mediu,;
  3. Diferenta de 2 LEI/kg pentru deseurile de ambalaje neindeplinite, va fi achitata doar pentru diferenta de cantitati conform obiectivului anual si cantitatea de deseuri care intra in instalatiile de valorificare/reciclare,

Apar doua noi definitii in cadrul Legii nr. 175/2023

  1. deşeu organic/biologic stabilizat – deşeu stabilizat în scopul maturării şi deshidratării ca tratament anterior depozitării;
  2. CLO – deşeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon:azot) şi reducerea nivelului de acizi graşi, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deşeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate şi/sau a terenurilor contaminate şi/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcţii;

Pentru operatoriii economici care preiau responsabilitatea asupra ambalajelor introduse in piata nationala si care nu isi indeplinesc obiectivele, vor fi impuse contributii in cazul neindeplinirii obiectivelor anualedupă încasarea garanţiilor prevăzute la art. 12^2 alin. (2) şi a garanţiei prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

Incepand cu data de 1 august 2023, Operatorii economici, care gestionează anvelope uzate şi persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii şi acumulatori portabiliprecum şi echipamente electrice şi electronice sunt obligate să utilizeze aplicaţia SIATD,

Valoarea contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare, ramane in anul 2023, la nivelul valorii de 80 LEI/ tona , iar incepand cu anul 2024, la 01 Ianuarie, valoarea va fi de 160 LEI/ Tona.

Contributia pentru EEE-uri, a fost diminuata, astfel:

  1. Categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2, vor cuantifica o contributie de 2 LEI/ kg, aceasta fiind redusa de la 4 LEI/kg
  2. Categoria 3 din anexa nr. 2, vor cuantifica o contributie de 4 LEI/kg, aceasta fiind redusa de la 8 LEI/kg.

Cu o experienta de peste 10 ani in domeniul raportarii de ambalaje, a gestiunii deseurilor, a gestiunii ambalajelor introduse in piata nationala, cat si in domeniile conexe ce deriva din aceste activitati, echipa ManagerdeMediu poate indeplini urmatoarele categorii de servicii de mediu: conformare legislativa de mediu, efectuarea auditurilor privind ambalajele, packaging solutions si servicii de design de ambalaje, solutii integrate de raportare a ambalajelor la fondul de mediu, operationalizarea interna a fluxurilor de ambalaje si gestionarea corecta a deseurilor, efectuarea de servicii de consultanta operativa de mediu.