Prin publicarea acestei ordonante, se valideaza integrarea sistemului de garantie-returnare SGR, in cadrul legislatiei de mediu, astfel:

 • La raportarea lunara, se vor declara separate, ambalajele primare nereutilizabile
 • Obiectivele pentru ambalajele primare nereutilizabile se realizeaza  exclusiv prin intermediul administratorului SGR
 • In cadrul OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu se introduce Contributia pentru diferenta de obiectiv ramasa de indeplinit, astfel: pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuţia este egală cu valoarea garanţiei (adica 50 de bani per unitate).
 • Producatorii de ambalaje primare nereutilizabile, prin intermediul administratorului SGR, au obligatia sa raporteze trimestrial:
  • Cantitatile de ambalaje primare nereutilizabile, exprimate in kg, tip de material si numar de unitati raportate ca fiind introduse in piata
  • Cantitatile de ambalaje primare nereutilizabile, exprimate in kg, tip de material si numar de unitati raportate ca fiind returnate
  • cantităţile de deşeuri de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unităţi, încredinţate de administratorul sistemului de garanţie-returnare spre reciclare, respectiv cele care intră în instalaţii de reciclare
 • In cazul in care sunt acumulate sume de plata, provenite din aceasta contributie pentru ambalajele neindeplinite in decursul unui an, plata se va face catre AFM, pana pe 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Auxiliar prin modificarea adusa, este completat si OUG92/2021- privind deseurile, sunt introduse definitiile pentru:

 • RDF – „Refuse Derived Fuel”-mixtura provenita din deseuri solide nepericuloase tratate, care poate fi folosita drept combustibil alternativ
 • SRF – „Solid Recovery Fuel” – produs rezultat din tratarea deşeurilor municipale solide nepericuloase
 • CLO – „Compost Like Output” – deşeu rezultat din tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale,

Prin modificarea adusa, se completeaza si Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:
Reciclare Alte forme de valorificare
60% minimum 50%

10%

IMPACT GENERAL PRODUS de schimbarea legislativa:

 1. Dezvoltarea unui sistem de raportare si calcul separat si Identificarea ambalajelor care fac obiectul SGR- Sistemului de Garantie-Returnare, in regim separat, lunar si individual
 2. Raportarea diferentiata in cadrul platformei AFM a acestor ambalaje SGR si excluderea lor din raportarea catre OIREP-uri
 3. Validarea lunara a gradului de indeplinire al obligatiilor SGR, in vederea evitarii unor penalitati , in echivalentul a 50 de bani pentru fiecare unitate de ambalaj nereciclata de catre administratorul SGR;
 4. Producatorii care produc prin activitatea proprie, deseuri municipale care merg la eliminare finala prin depozitare, au obligatia sa indeplineasca un obiectiv de 50% prin reciclare si 10% alte forme, dar in final general sa fie de 60% din totalul cantitatilor ce sunt directionate catre depozitare.

Echipa ManagerdeMediu prin expertii interni asigura: servicii de gestiunea deseurilor, raportare AFM, raportari AFM, calcul ambalaje si raportare SGR, registrul SGR, mentinerea lunara a relatiei cu administratorul SGR, calculul si identificarea compozitiei deseurilor, evidenta compozitiei deseurilor, calcul compozitie deseuri, calcul de eficienta deseuri, compozitia deseurilor, analiza compozitiei deseurilor municipale, analiza compozitiei deseurilor din fractia umeda, analiza compozitiei deseurilor menajere, consultanta deseuri menajere, consultanta deseuri municipale.