Ce este procedura viza mediu?

Procedura viza mediu este un instrument legal prin care se verifică dacă o activitate economică va avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. În conformitate cu legislația în vigoare, toate activitățile economice care pot avea un impact semnificativ asupra mediului trebuie să obțină o astfel de autorizație înainte de a începe activitatea respectivă.

Cine are nevoie de o astfel de autorizație?

Toate întreprinderile și organizațiile care desfășoară activități economice care pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător trebuie să obțină o astfel de autorizație. Acest lucru include, dar nu se limitează la: fabrici, uzine, exploatații miniere, stații de epurare a apei, construcții de drumuri și clădiri.

Care sunt etapele procedurii viza mediu?

Procedura viza mediu constă în următoarele etape:

Depunerea cererii pentru obținerea autorizației

Prima etapă este depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu. Cererea trebuie să conțină informații detaliate despre activitatea economică care va fi desfășurată, inclusiv impactul asupra mediului înconjurător.

Evaluarea impactului asupra mediului

În această etapă, autoritatea competentă va evalua impactul activității economice asupra mediului înconjurător. Evaluarea se face pe baza informațiilor furnizate de solicitant și poate include și o vizită de evaluare pe teren.

Consultarea publicului

În această etapă, autoritatea competentă va solicita opinia publicului cu privire la activitatea economică propusă și impactul acesteia asupra mediului înconjurător. Această etapă este importantă, deoarece oferă publicului posibilitatea de a-și exprima opinia și de a fi luată în considerare în procesul decizional.

Emiterea autorizației de mediu

În ultima etapă, autoritatea competentă va emite autorizația de mediu, în cazul în care impactul asupra mediului este considerat acceptabil. Autorizația va conține condiții specifice care trebuie respectate de către solicitant în cadrul activității economice, pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător.

Ordinului 3309/2022

Procedura de vizare anuala a Autorizatiilor de Mediu si a Autorizatiilor Integrate de Mediu a fost modificata, astfel prin intermediul Ordinului 3309/2022 la 09.01.2023 au loc urmatoarele modificari, astfel le vom evidentia pe cele mai importante:

 • Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), APM decide dacă este posibilă derularea procedurii de aplicare a vizei anuale până la data corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu iniţială
 • Pentru a stabili necesitatea verificării amplasamentului ce urmeaza a fi avizat anual, APM va lua in considerare urmatoarele aspecte:
  1. au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat;
  2. au fost formulate reclamaţii/sesizări referitoare la activitatea autorizată;
  3. există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată;
  4. există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligaţiilor de raportare pentru activitatea autorizată;
  5. activitatea autorizată prezintă risc crescut de poluare a mediului şi altele asemenea.
 • În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise şi după caz, în urma vizitei de amplasament conform alin. (2), se constată că activitatea se desfăşoară cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfăşurată, în termen de 5 zile lucrătoare APM  emite decizia de aplicare a vizei anuale.

 

Concluzii & Interpretare:

 1. Este recomandata depunerea la termen a dosarelor pentru vizarea anuala a Autorizatiei de Mediu si a Autorizatiei Integrate de Mediu (AIM) cat si completarea dosarului cu informatiile privind : poluarile accidentale, reclamatii/sesizari, amenzi, nerespectare masuri pentru activitatea autorizata, neindeplinire obligatii de raportare pentru activitatea autorizata
 2. In conditiile in care APM -considera ca depunerea dosarului este una intarziata si NU se demareaza PANA LA DATA CORESPUNZATOARE ZILEI si LUNII in care a fost emisa Autorizatia de mediu sau Autorizatia Integrata de Mediu, atunci AM sau AIM devin NULE, activitatea functioneaza fara AM sau AIM.

 

Echipa de experti de mediu implicati in activitatea zilnica de raportare de mediu si de identificare a raportarilor necesare a conformarii autorizatiei de mediu, asigura intreg suportul pentru realizarea dosarului pentru viza anuala a autorizatiei de mediu, cat si pentru viza anuala pentru autorizatia integrata de mediu. Procedura de obtinere a vizei anuale pentru autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu fiind in integralitate sustinuta de catre un coleg din echipa noastra.

Care sunt beneficiile procedurii viza mediu?

Procedura viza mediu are multe beneficii, atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru societate în general. Acestea includ:

Protejarea mediului înconjurător

Autorizația de mediu asigură că activitatea economică se desfășoară în conformitate cu regulile și normele de protecție a mediului înconjurător. Acest lucru ajută la minimizarea impactului asupra mediului și la protejarea ecosistemelor.

Îmbunătățirea reputației

Obținerea unei autorizații de mediu demonstrează angajamentul unei întreprinderi sau organizații față de mediul înconjurător și comunitatea locală. Acest lucru poate contribui la îmbunătățirea reputației și creșterea încrederii din partea clienților, furnizorilor și altor părți interesate.

Conformitatea cu legea

Procedura viza mediu este obligatorie prin lege pentru toate activitățile economice care pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Obținerea unei autorizații de mediu asigură că o întreprindere sau organizație este în conformitate cu legislația în vigoare.

Reducerea costurilor

Obținerea unei autorizații de mediu poate ajuta la identificarea și implementarea de soluții pentru reducerea impactului asupra mediului. Acest lucru poate ajuta la reducerea costurilor pe termen lung, prin economisirea de energie și resurse.

Cum putem ajuta în obținerea procedurii viza mediu?

Noi, ca experți în domeniul protecției mediului și al conformității legale, putem ajuta întreprinderile și organizațiile să obțină autorizația de mediu. Oferta noastră include următoarele servicii:

Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces important pentru obținerea autorizației de mediu. Echipa noastră de experți poate ajuta în evaluarea impactului asupra mediului și în identificarea soluțiilor pentru reducerea acestuia.

Consultarea publicului

Consultația publicului este o etapă importantă în procedura viza mediu. Echipa noastră poate ajuta în organizarea de întâlniri și dezbateri publice și poate asigura comunicarea cu comunitatea locală.

Obținerea autorizației de mediu

Echipa noastră poate ajuta în depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu și poate asigura conformitatea cu toate cerințele legale. De asemenea, putem asigura comunicarea cu autoritatea competentă și gestionarea tuturor etapelor procedurii.

Implementarea planurilor de mediu

După obținerea autorizației de mediu, putem ajuta în implementarea planurilor de mediu și în asigurarea conformității continue cu cerințele legale. Acest lucru poate include monitorizarea și raportarea periodică a impactului asupra mediului.

Formare și instruire

Echipa noastră poate oferi formare și instruire în domeniul protecției mediului și al conformității legale, astfel încât întreprinderile și organizațiile să poată înțelege și să respecte cerințele legale în materie de mediu.