Studii de Mediu

Studii de Mediu

Studiile de protectia mediului pe care echipa Managerdemediu le poate dezvolta sunt diversificate, astfel elaboram: raport de mediu, raport de evaluare a impactului de mediu, raport due-dilligence, studiu de evaluare adecvata, studii de zgomot, studii de solutii pentru proiectele de mediu, studii de evaluare a starii de conservare, studii avifaunistice, studii chiropterologice, studii privind starea conditiilor initiale de mediu, servicii de verificare a studiilor existente.

SOLICITA O OFERTA

Studii de evaluare a poluarilor accidentale, studii de biodiversitate, studii zgomot perimetral, studii de analiza poluari accidentale, studiu de evaluare adecvata, studiu de impact, studiu de evaluare a impactului asupra mediului, raport de evaluare a impactului asupra mediului, RIM, EIA.

Aplicarea unor complexe de analiza a factorilor de mediu (masuratori in-situ a factorilor de mediu) prezenta unei echipe de specialitate la locul accidentului de mediu.

Analiza amplasamentelor prin intocmirea si respectarea programelor de monitorizare a biodiversitatii, realizarea observatiilor de teren, specifice biodiversitatii, evaluarea biodiversitatii pentru planuri si proiecte de mediu, studiu de evaluare adecvata, studiu de evaluare de impact asupra mediului, monitorizarea biodiversitatii in teren, elaborarea fiselor de monitorizare a biodiversitatii, studii de impact asupra mediului, elaborarea studiului de evaluare adecvata, elaborarea studiului de impact asupra mediului, elaborare RIM.

Intocmirea raportului de amplasament privind amprenta actuala de CO2, analiza surselor poluante, propunerea masurilor de minimzare a amprentei de CO2.

Studiul de evaluare adecvata, respecta specificatiile prezente in cadrul ghidului metodologic (Ghidul metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, din 18.02.2020) ce stabilește etapele care trebuie parcurse în vederea realizării evaluării adecvate, potrivit prevederilor art28. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011. Această evaluare este obligatorie pentru orice plan sau proiect care poate afecta în mod semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar, singur sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, care se află în procedură de reglementare sau sunt prevăzute în strategii de dezvoltare.

Astfel, Managerdemediu.ro poate dezvolta si realiza studii de mediu, dupa cum urmeaza: EA- evaluare adecvata,RIM-raport de evaluare a impactului asupra mediului, EIA- evaluarea impactului asupra mediului, SEA- evaluarea de mediu.

Studiile de Mediu si Analizele de Mediu

Activitatea de protectie a mediului in cadrul unei companii trebuie sa aibe in vedere echilibrul dintre starea actuala a factorilor de mediu cat si analiza prognozelor privind calitatea mediului, astfel necesitatea intocmirii unor studii de mediu pe probleme punctuale, intr-o maniera profesionista devine o activitate sustenabila si conforma pentru o companie responsabila.

Pentru a asigura principiul trasabilitatii extinse a producatorului, fiecare persoana juridica ce are ca activitate rezultanta, deseuri generate din productia proprie sau in cazul produselor fabricate, trebuie sa-si asigure cadrul conform implementarii unor masuri privind protectia mediului, capabile sa atraga dupa sine o serie de efecte cu caracter minimizant asupra cantitatii de deseuri produse.

Gestiunea deseurilor in cadrul unei companii, nu este reprezentata doar de actiunea de intocmire a documentelor necesare asigurarii trasabilitatii deseurilor eliminate ci este reprezentata in mod special de caracterul de generator de deseuri pe care compania il are, astfel competenta echipei managerdemediu.ro poate asigura acoperirea corespunzatoare asupra necesarului de servicii optime de consultanta de mediu ce ii pot aduce clientului o buna reprezentare in fata obligatiilor privind buna gestionare a deseurilor de productie cat si asupra deseurilor de ambalaje introduse in piata nationala.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Mai mult

Planuri si Programe de Mediu

Mai mult

Analize de mediu

Mai mult

Autorizatia de Mediu

Mai mult

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Mai mult

Gestiunea Deseurilor

Mai mult

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie

 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Mai mult

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri si Programe de Mediu
 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna
Mai mult

Analize de mediu

 • Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu
 • Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques)
 • Studii si investigatii de teren
 • Inventarierea speciilor de flora si fauna
 • Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti
Mai mult

Autorizatia de Mediu

 • Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu
 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM
 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu
Mai mult

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale
Mai mult

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Intocmire Lista Substante Periculoase
 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor
Mai mult