Solutii Corporate Servicii de Mediu

Solutii de mediu – Studii de mediu – Gestiunea deseurilor – Raportari de mediu

 • Elaborare si Analiza Documentatiilor Sistemelor de Management de Mediu din cadrul Organizatiilor;
 • Coordonarea procesului de gestionare si elaborare al inregistrarilor de mediu, a raportarilor de mediu, a proiectelor de mediu;
 • Instruiri pe teme de mediu in randul angajatilor, cursuri de mediu, responsabilitate de mediu, studii de mediu, dezvoltare proiecte de mediu;
 • Servicii de Outsourcing pentru mediul corporate la nivelul departamentelor: Environment si Waste Management, Marketing, Financer Reporting, Logistics;
 • Implementare servicii de mediu si interconectarea reglementarilor de mediu cu specificul activitatii de mediu;
 • Dezvoltare campanii de constientizare a importantei Protectiei Mediului la nivel organizational;
 • Organizarea Auditurilor GREEN, CFC, FSC, BREEAM, Conformari de Mediu, Audituri de mediu;
 • Elaborarea documentelor de raspuns in relatia interinstitutionala cu autoritatile de mediu;
 • Elaborare documente si adrese de raspuns pentru autoritatile de mediu si reglementare-control de mediu;
 • Servicii integrate de Management, Pilotare, Service & Mentenanta pentru Statii de Epurare si Sisteme integrate de asigurare a calitatii apelor, Servicii echipamente industriale de reciclare;
 • Stabilirea Amprentei de CO2 la nivel organizational in cadrul companiilor multinationale;
 • Raportare de mediu, Raportari de ambalaje si deseuri de ambalaje, Solutii profesionale privind trasabilitatea extinsa a deseurilor;

SOLICITA OFERTA

Servicii de mediu si consultanta de mediu

Ambitia noastra legata de viitor este sa construim un mediu in care calitatea vietii creste prin implementarea ideilor si a proiectelor pe care le dezvoltam in cadrul unor, studii de mediu, competitive.

Reprezentam un partener de incredere pentru clientii interesati de prevenirea, diminuarea si eliminarea poluarii mediului inconjurator – reunind cunostintele, expertiza si aptitudinile echipei Manager de Mediu.

Aplicabilitatea serviciilor de mediu si consultanta de mediu pe care le oferim, isi are vizibilitatea in cadrul companiilor producatoare de produse ambalate, a companiilor multinationale care prin activitatea proprie impacteaza mediul, a companiilor din piata de studii de mediu cat si a companiilor care se ocupa de gestionarea deseurilor.

Prin completarea documentatiilor ce stau la baza emiterii avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu, ne asiguram ca pe intreg procesul de elaborarea a studiilor de mediu, competenta echipei manager de mediu, asigura performanta, competitivitate si cele mai bune tehnici existente in domeniul consultantei de mediu.

Oferim servicii de mediu si consultanta de mediu: analize de mediu, audituri de mediu, planuri si programe de mediu, studii de mediu, obtinere autorizatii de mediu, relatia cu autoritatile de mediu si suport privind gestionarea deseurilor. Contacteaza acum un consultant de mediu!

Audit de mediu

Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor – cu asigurarea unei evaluari specifice privind modalitatea de respectare a specificatiilor de securitate a factorilor de mediu la nivel organizational si interconectarea acestor specificatii cu activitatile de management de mediu, raportate la nivelul politic al organizatiilor care genereaza impact asupra mediului. Sustinerea auditului de mediu, face parte integranta din activitatea zilnica de consultanta de mediu, pe care echipa managerdemediu o desfasoara.

Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri – in conformitate cu HG856/2002 cat si in conformitate cu specificatiile L211/2011 privind regimul deseurilor.

Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv masuri de reducere a periculozităţii deseurilor generate – Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate inclusiv masurile de reducere a periculozitatii deseurilor generate este elaborat pentru a raspunde cerintelor noii legi privind regimul deseurilor – Legea 211/2011. Conform prevederilor din Legea 211/2011, articolul 43, persoanele juridice care exercita o activitate de natura industriala sau comerciala sunt obligate sa elaboreze si sa implementeze incepand cu anul 2012 un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozităţii acestora.

Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri – conform obligatiilor si specificatiilor Legii 211/15.11.2011, privind regimul deşeurilor, astfel in conformitate cu definitia legala Auditul de Deseuri reprezinta o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor

Planuri si Programe de mediu

Planuri si Programe de Mediu – sprijinul unei activitati cu impact asupra mediului de a se reglementa si de a-si minimiza cat mai mult posibil rata de impact de mediu. Planurile si programele de mediu au capacitatea de a sprijini activitatea respectiva in procesul contextual de reducere al impactului identificabil si cuantificabil. In final se vor specifica masuri de compensare si prevenire spre atingerea celui mai mic nivel al impactului de mediu, cuantificabil.

Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna – pentru activitatile cu pericol potential de producere a unor evenimente de mediu generate de substantele periculoase utilizate. Implementarea specificatiilor legislative, a masurilor specifice pentru minimizarea riscului de impact asupra factorilor de mediu, a sanatatii angajatilor cat si a calitatii factorilor de mediu din perimetrul amplasamentului desemnat obiectiv Seveso.

Analize de mediu

Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu – analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu, monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calitatii solului si a calitatii apelor de suprafata sau a apelor subterane.

Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques) – conform Ghidului tehnic general pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002.

Studii si investigatii de teren – monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analize de risc privind impactul asupra factorilor de mediu, consultanta de mediu, servicii de consultanta in amenajarea terenului pentru noile investitii, servicii de environment compliance;

Inventarierea speciilor de flora si fauna – monitorizare si colectare probe de teren privind speciile de flora, flora spontana, cartare si inventariere fauna si avifauna prin asigurarea unei echipe de experti in fauna, experti in flora cat si a unei echipe de experti in microbiologie;

Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti – care au la baza monitorizarea in-situ si ex- situ a principalilor factori de mediu pentru a identifica potentialul de impact asupra obiectivelor invecinate activitatii generatoare de zgomot sau a sursei de poluare fonica sau poluare chimica;

Studii de mediu

Studii de mediu – studii de evaluare a poluarilor accidentale, studii de biodiversitate, studii zgomot perimetral, studii de analiza poluari accidentale.

Studii de evaluare a poluarilor accidentale – aplicarea unor complexe de analiza a factorilor de mediu (masuratori in-situ a factorilor de mediu) prezenta unei echipe de specialitate la locul accidentului de mediu.

Studii de monitorizare a biodiversitatii – Analiza amplasamentelor prin intocmirea programelor de monitorizare a biodiversitatii, realizarea masuratorilor specifice biodiversitatii;

Studii de Minimizare a Amprentei de CO2 – Intocmirea raportului de amplasament privind amprenta actuala de CO2, analiza surselor poluante, propunerea masurilor de minimzare a amprentei de CO2;

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control – preluarea integrala a responsabilitatii privind protectia mediului la nivelul activitatii desfasurate de catre compania dumneavoastra, reprezentarea temeinica in relatia cu autoritatile de mediu din Romania, reprezentarea in fata organelor de control de mediu, reprezentarea in cadrul operatiunilor de verificare si control al autoritatilor de mediu din Romania;

Raportari Administratia Fondului pentru Mediu – prin serviciile de consultanta de mediu, ne vom asigura de implementarea corecta a metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor pe care contribuabilii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Producatorii sau importatorii produselor ambalate sunt direct responsabili pentru deseurile de ambalaje primare, secundare si tertiare utilizate in activitatea de productie si introduse in piata nationala.

Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale din partea autoritatilor din domeniul Gospodaririi Apelor si din partea autoritatilor de reglementare din domeniul protectiei mediului, astfel prin asigurarea serviciilor de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, exista posibilitatea sustinerii proiectelor dvs in procesul de autorizare de mediu.

Autorizatia de Mediu

Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu – Elaborarea formularului specific de solicitare a autorizatiei integrate de mediu se face in conformitate cu specificatiile Anexei 1. a Ordinului 818 din 2003.

Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM are la baza specificatiile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Ministerului Mediului, exista un Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Ghidul este apobat prin Ordinul de Ministru nr 36/2004 privind aplicarea procedurii de emitere a AIM. Valabilitatea standard pentru autorizatia integrata de mediu este de 10 ani de la data emiterii documentului.

Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare la depunerea solicitarii autorizatiei integrate de mediu:

 • intocmire formular de solicitare conform modelului din Anexa 1 la Ordinul 818/2003;
 • realizarea raportului de amplasament, in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general;
 • asiguram sprijin in publicarea anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

Raport de Amplasament – are la baza specificatiile din cadrul Ghidului Tehnic General IPPC si BREF. In cadrul raportului de amplasament va contine solicitarea depusa pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu cat si coordonarea Formularului de Solicitare pentru AIM.

Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu – are la baza obligatiile impuse de catre Ordinul 1171/2018 care stabilește procedura de vizare anuala a autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu.

Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu- urmare a aplicarii Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, oferim servicii de consultanta privind obtinerea autorizatiei de mediu, autorizatiei integrate de mediu, acordului de mediu si servicii profesionale de evaluare a impactului de mediu.

Gestiunea deseurilor

Evidenta Gestiunii Deseurilor – Serviciu de mediu, privind calculul cantitatilor de deseuri si suport tehnic de identificare a deseurilor. Oferim sprijinul necesar pentru a va putea stabili incadrarea corecta pe coduri de deseuri cat si o analiza a deseurilor. Analiza deseurilor este realizata conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cat si H.G 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor,

Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) – in conformitate cu specificatiile si  reglementarile Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor periculoase si a preparatelor chimice periculoase cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmire Lista Substante Periculoase – in conformitate cu Anexa nr.2 din HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor in vederea atingerii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje introduse in piata nationala. Servicii de consultana de mediu pentru alegerea OIREP-ului cu care puteti colabora pentru a va putea atinge obligatiile de valorificare. Consultanta de mediu pentru producatori in vederea indeplinirii obiectivelor privind ambalajele, in mod individual;