Analize de mediu

Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu – analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu, monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calitatii solului si a calitatii apelor de suprafata sau a apelor subterane.

Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques) – conform Ghidului tehnic general pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002.

Studii si investigatii de teren – monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analize de risc privind impactul asupra factorilor de mediu, consultanta de mediu, servicii de consultanta in amenajarea terenului pentru noile investitii, servicii de environment compliance;

Inventarierea speciilor de flora si fauna – monitorizare si colectare probe de teren privind speciile de flora, flora spontana, cartare si inventariere fauna si avifauna prin asigurarea unei echipe de experti in fauna, experti in flora cat si a unei echipe de experti in microbiologie;

Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti – care au la baza monitorizarea in-situ si ex- situ a principalilor factori de mediu pentru a identifica potentialul de impact asupra obiectivelor invecinate activitatii generatoare de zgomot sau a sursei de poluare fonica sau poluare chimica;

Companiile din Romania, functioneaza sub umbrela obligatiilor prezente si reglementate in cadrul autorizatiilor de mediu obtinute in urma depunerii documentatiilor specifice catre autoritatile de protectia mediului, astfel conform specificatiilor legale de mediu, printre reglementarile specifice unei autorizatii de mediu pot fi regasite si o serie de obligatii privind intocmirea unor analize de mediu.

Analizele de mediu,  includ o serie de matrici de mediu si sunt reprezentate de elaborarea unor buletine de analiza privind calitatea factorilor de mediu, astfel provocarea consultantului de mediu este aceea de a asigura monitorizarea factorilor de mediu. Consultantul de mediu trebuie sa asigure armonizarea procedurilor specifice privind protectia mediului, din cadrul organizatiei prin efectuarea si recomandarea unui pachet complet de analize de mediu totodata beneficiarul isi poate completa activitatea de studiu a mediului, prin efectuarea comandarea unor studii si investigatii de mediu care au ca principala rezultanta, evidentierea starii factorilor de mediu la un anumit moment.

Echipa noastra de experti de mediu, poate efectua atat analize specifice de mediu (monitorizare ape, monitorizare aer, monitorizare sol, studii de zgomot, masuratori de emisii, masuratori de imisii, factori de impact zonal, impact antropic, presiune antropica, presiune industriala). Totodata suntem pregatiti pentru realizarea de investigatii de teren (cartare habitate, inventariere specii, monitorizare stare de conservare a biodiversitatii), studii de dispersie poluanti atmosferici, astfel abordarea indeplinirii procesului de analiza a mediului este realizata in conformitate cu Ordinul nr. 619/1992 privind procedura de elaborare si continutul minim al studiilor si analizelor de impact asupra mediului.

Legislatia de mediu in vigoare, include o serie de proceduri specifice pentru fiecare activitate industriala sau de productie, cat si pentru activitatile de import-export, depozitare, prefabricare, reciclare, tratare astfel competenta echipei ManagerdeMediu poate acoperi o gama larga de servicii de analiza a mediului. De asemenea, poate efectua un studiu de evolutie al factorilor de mediu pentru un anumit amplasament. Dotarile noastre, includ o serie de echipamente speciale pentru analiza factorilor de mediu, astfel solicitarile beneficiarilor pentru efectuarea unor analize de mediu, monitorizari privind factorii de mediu, pot fi indeplinite cu acoperire nationala, conditiile meteo sau specificul activitatii pe care o desfasoara.

Alte Servicii: