Audit de mediu

Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor – cu asigurarea unei evaluari specifice privind modalitatea de respectare a specificatiilor de securitate a factorilor de mediu la nivel organizational si interconectarea acestor specificatii cu activitatile de management de mediu, raportate la nivelul politic al organizatiilor care genereaza impact asupra mediului. Sustinerea auditului de mediu, face parte integranta din activitatea zilnica de consultanta de mediu, pe care echipa managerdemediu o desfasoara.

Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri – in conformitate cu HG856/2002 cat si in conformitate cu specificatiile L211/2011 privind regimul deseurilor.

Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv masuri de reducere a periculozităţii deseurilor generate – Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate inclusiv masurile de reducere a periculozitatii deseurilor generate este elaborat pentru a raspunde cerintelor noii legi privind regimul deseurilor – Legea 211/2011. Conform prevederilor din Legea 211/2011, articolul 43, persoanele juridice care exercita o activitate de natura industriala sau comerciala sunt obligate sa elaboreze si sa implementeze incepand cu anul 2012 un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozităţii acestora.

Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri – conform obligatiilor si specificatiilor Legii 211/15.11.2011, privind regimul deşeurilor, astfel in conformitate cu definitia legala Auditul de Deseuri reprezinta o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor

Despre auditul de mediu

Auditul de mediu reprezinta o activitate importanta in buna desfasurare si mentinere a Sistemelor de Management de Mediu, integrate in cadrul unei companii, astfel monitorizarea eficacitatii SMM-urilor are la baza rezultatele unui audit de mediu, competent cu expertiza de mediu considerabila.

Expertii de mediu ai Manager de mediu au capacitatea implementarii unui sistem de audit intern de mediu, si realizarea unui audit extern pe probleme de mediu, considerand foarte importante recomandarile de mediu care pot fi dezvoltate in urma desfasurarii unei vizite pe amplasamentul beneficiarului.

Criteriile de audit de mediu, pot integra analize amanuntite asupra politicilor, practicilor, procedurilor sau cerintelor ISO, cat si alte cerinte specifice ale Sistemului de Management de Mediu astfel auditorul de mediu avand baza informationala, colectata in urma analizei organizatiei poate emite o serie de concluzii suport pentru organizatie.

Principalele obiective ale unui Audit de mediu, sunt acelea de a concluziona buna functionare a sistemului de management de mediu implementat intr-o companie, determinand gradul de conformare al dispozitiilor pentru managementul de mediu, totodata un audit de mediu poate furniza conducerii organizatiei informatiile necesare imbunatatirii politicilor de mediu cat si a practicilor de mediu.

Alte Servicii: