Autorizatia de Mediu

Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu – Elaborarea formularului specific de solicitare a autorizatiei integrate de mediu se face in conformitate cu specificatiile Anexei 1. a Ordinului 818 din 2003.

Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM are la baza specificatiile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Conform Ministerului Mediului, exista un Ghid tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Ghidul este apobat prin Ordinul de Ministru nr 36/2004 privind aplicarea procedurii de emitere a AIM. Valabilitatea standard pentru autorizatia integrata de mediu este de 10 ani de la data emiterii documentului.

Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare la depunerea solicitarii autorizatiei integrate de mediu:

  • intocmire formular de solicitare conform modelului din Anexa 1 la Ordinul 818/2003;
  • realizarea raportului de amplasament, in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general;
  • asiguram sprijin in publicarea anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu;

Raport de Amplasament – are la baza specificatiile din cadrul Ghidului Tehnic General IPPC si BREF. In cadrul raportului de amplasament va contine solicitarea depusa pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu cat si coordonarea Formularului de Solicitare pentru AIM.

Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu – are la baza obligatiile impuse de catre Ordinul 1171/2018 care stabilește procedura de vizare anuala a autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu.

Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu- urmare a aplicarii Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, oferim servicii de consultanta privind obtinerea autorizatiei de mediu, autorizatiei integrate de mediu, acordului de mediu si servicii profesionale de evaluare a impactului de mediu.

Informirea formularelor pentru obtinerea autorizatiei de mediu

Echipa noastra de experti de mediu va poate oferi servicii integrate de obtinere a autorizatiei de mediu cat si consultanta de mediu in vederea intocmirii dosarului de mediu necesar pentru obtinerea autorizatiei de mediu, astfel compania dvs poate solutiona procedura de obtinere a autorizatiei de mediu prin intermediul nostru, accesand servicii complete si competente de expertiza si analiza de mediu.

Conform Autoritatilor de mediu competente, documentul numit autorizatie de mediu reprezinta un act administrativ, emis pentru a stabili conditiile si parametrii de functionare in cadrul unei activitati in desfasurare sau in stadiul de proiect, care poate aduce un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Avand la baza specificatiile legale in vigoare, autorizatia de mediu este reglementata prin Ordinul de Ministru nr 1798/2007 pentru Aprobarea pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare si totodata Anexa OM 1798/2007 stabileste lista activitatilor care sunt supuse procedurii de autorizare de mediu. Autoritatea pentru Protectia Mediului emite documentul autorizatie de mediu pentru o perioada de 5 ani, timp in care echipa Managerdemediu poate asigura servicii profesionale de consultanta de mediu pentru alinierea cu reglementarile specifice incluse in cadrul documentului de reglementare cat si consultanta operativa de mediu prin asigurarea expertizelor specifice de mediu in cazul abaterilor de la conduita autorizata.

Pe langa Autorizatia de Mediu, mai exista si Autorizatia Integrata de Mediu (AIM) care are la baza – actul de reglementare OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel AIM reprezinta un act administrativ emis de catre Autoritatea pentru Protectia Mediului. Cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia mediului care in urma procedurilor specifice, decide dreptul pentru exploatarea integrala sau partiala a unei instalatii, sub umbrela respectarii anumitor termene si conditii care sa asigure faptul ca functionarea obiectivului autorizat, corespunde prevederilor legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Experienta echipei noastre asigura, suportul necesar externalizarii obligatiilor de mediu care va revin prin autorizatia integrata de mediu. Experienta echipei managerdemediu, poate fi fructificata si in cazul reactualizarii autorizatiei de mediu, astfel reactualizarea poate fi sustinuta in integralitate prin servicii de consultanta de mediu, elaborarea Formularului de Solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu si sustinerea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, in cadrul autoritatii pentru protectia mediului.

Alte Servicii: