Gestiunea deseurilor

Evidenta Gestiunii Deseurilor – Serviciu de mediu, privind calculul cantitatilor de deseuri si suport tehnic de identificare a deseurilor. Oferim sprijinul necesar pentru a va putea stabili incadrarea corecta pe coduri de deseuri cat si o analiza a deseurilor. Analiza deseurilor este realizata conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cat si H.G 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor,

Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) – in conformitate cu specificatiile si  reglementarile Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor periculoase si a preparatelor chimice periculoase cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmire Lista Substante Periculoase – in conformitate cu Anexa nr.2 din HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor in vederea atingerii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje introduse in piata nationala. Servicii de consultana de mediu pentru alegerea OIREP-ului cu care puteti colabora pentru a va putea atinge obligatiile de valorificare. Consultanta de mediu pentru producatori in vederea indeplinirii obiectivelor privind ambalajele, in mod individual;

Servicii de mediu specializate pentru gestionarea deseurilor

Gestionarea deseurilor reprezinta o actiune importanta in activitatea unei companii care prin activitatea proprie produce deseuri. Echipa noastra de consultanti de mediu, asigura servicii integrate de consultanta de mediu privind gestionarea corespunzatoare a deseurilor produse in urma activitatii interne. Oferim consultanta pentru transferul de responsabilizare pentru deseurile de ambaje introduse in piata nationala. Pentru a asigura conformitatea cu pachetul legislativ in vigoare privind ambalajele si deseurile de ambalajele, suntem pregatiti sa adaptam pachetul de servicii de mediu oferite in functie de specificul activitatilor intreprinse de catre client, astfel un expert in deseuri poate efectua un audit de conformare asupra situatiei deseurilor in cadrul activitatii dvs.

Legislatia de mediu in vigoare privind gestiunea deseurilor, ii obliga pe producatorii deseurilor cat si pe operatorii autorizati sa respecte o serie de prevederi stricte (asigurarea unei gestionari corespunzatoare a deseurilor provenite din activitatea proprie, intocmirea evidentei gestiunii deseurilor, asigurarea caracterizarii deseurilor) astfel, rolul echipei de consultanta de mediu este acela de a integra si armoniza obligatiile legale impuse cat si acela de a fi responsabilul de deseuri al clientului.

Specificatiile legale impun respectarea unei serii de obligatii de mediu, privind asigurarea respectarii principiului trasabilitatii extinse a producatorului pentru deseurile produse cat si pentru ambalajele introduse in piata nationala, astfel echipa Manager de Mediu poate intocmi documentele de trasabilitate pentru deseurile produse, notificarile catre autoritatile de mediu cat si servicii profesionale de consultanta pentru asigurarea transferului de responsabilitate privind deseurile de ambalaje introduse in piata nationala, in vederea respectarii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Consultanta de mediu, oferita de catre expertii de mediu ai echipei noastre asigura suportul integrarii in cadrul activitatii desfasurate a obligatiilor impuse de catre : Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cat si specificatiile cuprinse in Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Consultantii de mediu din echipa managerdemediu, au capacitatea de a sprijini clientul, oferindu-i recomandarile optime privind modalitatea de gestionare a deseurilor, provenite in urma activitatilor proprii (procese de fabricatie, import-export, co-packing, ambalare, achizitiii materii prime, etc) cat si cele privind transferul de responsabilitate pentru deseurile de ambalaje (indeplinire in mod individual sau transfer catre un OTR) fie prin indeplinirea obligatiilor privind Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare.

Alte Servicii: