Legislatia de mediu cat si piata de, consultanta de mediu, din Romania se afla intr-o continua schimbare. Odata cu promovarea PNGD-ului, o serie de organisme responsabile desfasoara activitati de dezvoltare a pachetelor legislative de mediu, in vederea alinierii la contextul legislativ european.

Echipele de consultanta de mediu care detin expertiza in zona de management al deseurilor si tehnica legislativa de mediu, au identificat o serie de aspecte privind potentialul impact al modificarilor legislative asupra pachetului format din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor si respective Legea nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, dupa cum urmeaza:

  • Pachetul legislativ modificat intentioneaza alinierea cu Măsura 5.2 din PNGD, care are ca principal scop Îmbunătățirea modului de funcționare a schemei de responsabilitate existinsă a producătorilor pentru ambalaje. Din punct de vedere al responsabilizarii factorilor implicati pe lantul de productie, colectare, reciclare, omite prezentarea echitabila a mecanismelor de functionare a schemei de interschimb informational, audit-control cantitativ si implicit prezentarea adaptabilitatii la cadrul actual al colectarii deseurilor. 
  • Modificarile aduse clasificarii deseurilor, propun separarea acestora in doua mari structuri de clasificare: deseuri de ambalaje municipale si respectiv deseuri de ambaje din comert si industrie, astfel pachetul legislativ va trebui armonizat si la nivelul Metodologiei de raportare al acestora, fluxurile definite separat, impedimentul principal pentru importatori/producatori va fi acela de a defini ambalajele introduse in piata nationala conform noii structuri de clasificare. Controlul asupra definirii trasabilitatii unui deseu ii apartine consumatorului final, acesta fiind decidentul trasabilitatii respectivului deseu de ambalaj, asigurandu-i calea catre un mecanism specific de colectare selectiva si/sau direct catre serviciul pus la dispozitie de catre salubrist, determinand astfel activarea incapacitatii importatorilor/producatorilor de a gestiona “principiul responsabilitatii extinse”….pentru ambalajele respective.
  • Aplicarea specificatiilor Art16-alin 1, atrage dupa sine, ingreunarea accesarii solutiilor de reciclare individuala pentru ambalajele municipale, dar si pentru cele secundare si tertiare provenite din activitatile de comert si industrie, mecanismul de depunere a garantiilor- e) să constituie/actualizeze, până la data de 1 mai a fiecărui an o garanție de bună conformare sub forma unei scrisori de garanţie bancară la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu; atrage incapacitatea producatorilor mici sa-si coreleze costurile pentru gestionarea deseurilor de ambalaje intr-un mod sustenabil, acestia fiind impactati direct de noua formula de lucru si de gestionare a deseurilor;
  • Articolul 16- alin 6, litera i- Evidentiaza faptul ca mecanismul de auditare al indicatorilor de performanta nu exista ca fiind definit clar, lasand la acest moment mana libera fiecarui operator economic sa-si genereze propria strategie de realizare a unei campanii, existand ca si rezultanta: riscul informarii diferentiate a publicului si operatorilor economici direct interesati si consumatori ai respectivei informatii. 
  • Concluziile analizei consultantilor de mediu asupra proiectului legislativ, pot oferi un sprijin autoritatilor de mediu in conditiile elaborarii proiectelor legislative, astfel:

o    Se poate identifica necesitatea de definire a pietei de colectare a ambalajelor incluzand toti actorii de pe lant, a activitatii OTR-urilor,  cat si a mecanismelor de indeplinire obiective pentru ambalajele introduce in piata nationala, in mod individual (operatiune sustinuta de micii producatorim, care introduc in piata nationala cantitati reduse de ambalaje si care au impact si distributie locala);

o    Se impune responsabilizarea tuturor actorilor vizibili pe lantul valoric de productie-comert-colectare- valorificare-reciclare-legislativ prin asigurarea unor servicii competitive de consultanta de mediu;

o    Eficientizarea metodelor de autorizare prin modificarea spre simplificare a mecanismului de autorizare a OTR- urilor, pentru evitarea valentelor duale, facilitandu-se astfel desfasurarea spre aplicabilitate in piata unde se are in vedere deschiderea contextului liberei competitii si implicit evitarea aparitiei caracteristicilor “posesiunii exclusive”/monopolurilor;

o    Conform mecanismelor propuse, asocierea spre a genera o piata competitiva, se poate evidentia si la nivelul Organizatiilor de transfer de responsabilitate prin deschiderea liniilor de participare a tuturor “factorilor jucatori din piata de ambalaje”: producatori, colectori, entitati private colateral conexate activitatilor de pe lantul valoric, entitati ale statului…etc;

o    Armonizarea legislativa a pachetului propus, trebuie sa aibe in vedere si caracteristicile principiilor corelarii/compatibilitatii cu celelalte acte normative in vigoare si implicit transpunerea conforma a definitiilor si corelarilor existente in cadrul pachetelor legislative europene;

o    Expresivitatea obligatiilor impuse prin proiectul de OUG, trebuie sa aibe in vedere cadrul real controlabil si vizibil din piata nationala cat si structura functionala existenta pe intreg lantul valoric de productie-comert- colectare-valorificare-reciclare-legislativ;

Serviciile noastre de consultanta de mediu, pot sustine procedural si informational companiile multinationale care introduc pe piata din romania, ambalaje cat si echipamente electrice si electronice si pentru care acestea trebuie sa asigure aplicarea principiului privind responsabilitatea extinsa a producatorilor si implicit sa asigure o mai buna rata de colectare. Responsabilitatea privind managementul si gestionarea deseurilor reprezinta unele dintre principalele subiecte de interes ale echipei Managerdemediu.ro