Servicii de mediu si Consultanta de Mediu

Ambitia noastra legata de viitor este sa construim un mediu in care calitatea vietii creste prin implementarea ideilor si a proiectelor pe care le dezvoltam in cadrul unor, studii de mediu, inovatoare si sustenabile.

Reprezentam un partener de incredere pentru clientii interesati de prevenirea, diminuarea si eliminarea poluarii mediului inconjurator – reunind cunostintele, expertiza si aptitudinile echipei Manager de Mediu cu cele mai bune tehnologii de monitorizare si masurare a factorilor de mediu.

Aplicabilitatea serviciilor de mediu si consultanta de mediu pe care le oferim, isi are vizibilitatea in cadrul companiilor producatoare de produse ambalate, in cadrul industriilor de exploatare sustenabila a resurselor, a proiectelor de energie regenerabila, a proiectelor sustenabile, a companiilor multinationale care prin activitatea proprie impacteaza mediul inconjurator, a companiilor din piata de studii de mediu cat si a companiilor care se ocupa de gestionarea deseurilor.

Oferim servicii de elaborare a documentatiilor ce stau la baza emiterii avizului de mediu, a acordului de mediu cat si a autorizatiilor de mediu si ne asiguram ca pe intreg procesul de elaborare a studiilor de mediu, competenta echipei de experti de mediu, asigura performanta, competitivitate si cele mai bune tehnici si cunostinte din domeniul consultantei de mediu.

Oferim servicii de mediu, servicii de raportare mediu, solutii de mediu si consultanta de mediu: analize de mediu, audituri de mediu, planuri si programe de mediu, elaborare studii de mediu, obtinere autorizatii de mediu, relatia cu autoritatile de mediu si suport privind gestionarea deseurilor, obtinerea actelor de reglementare in domeniul protectiei mediu.

Realizam documentatii de tip: RA- raport de amplasament, MB- monitorizarea biodiversitatii, RIM- Raport de analiza a Impactului asupra Mediului, EA- Evaluare Adecvata, RS- raport de securitate, BM- Bilant de Mediu.

Elaboram documentatii de mediu si studii de mediu si anume: Memoriu pentru obtinerea acordului de mediu la parcuri fotovoltaice, Studiu de evaluare a impactului asupra mediului la proiecte de parcuri fotovoltaice (EIA fotovoltaice, RIM fotovoltaice), Studii de evaluare adecvata la proiecte de parcuri fotovoltaice (EA fotovoltaice), Monitorizarea Biodiversitatii pentru proiecte de infrastructura rutiera sau infrastructura feroviara.

Pentru proiecte de parcuri eoliene, realizam Studiu de impact asupra Mediului – RIM, Monitorizarea Biodiversitatii sau Studiul de Evaluare Adecvata, Monitorizarea pasarilor, Studii de biodiversitate, Due Dilligence, Monitorizarea speciilor de lilieci, Monitorizarea factorilor de mediu pentru parcuri eoliene.

Pentru proiecte de parcuri fotovoltaice, realizam Studiu de Impact asupra Mediului, Monitorizarea Biodiversitatii, Due Dilligence pentru Parcuri Fotovoltaice, Analiza de oportunitate de mediu pentru parcuri fotovoltaice, Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte fotovoltaice.

Solutii de Consultanta de mediu Corporate

 • Elaborare si Analiza Documentatiilor Sistemelor de Management de Mediu din cadrul Organizatiilor
 • Coordonarea procesului de gestionare si elaborare a inregistrarilor de mediu, a raportarilor de mediu, a proiectelor de mediu

 • Instruiri pe teme de mediu in randul angajatilor, cursuri de mediu, responsabilitate de mediu, studii de mediu, documentatii de mediu.

 • Servicii de Outsourcing pentru mediul corporate la nivelul departamentelor: Environment si Waste Management, Marketing, Finance Reporting, Logistics, Non-Financial Reporting.

 • Implementarea proiectelor de mediu, respectarea reglementarilor de mediu, obtinerea autorizatiei de mediu.

 • Dezvoltarea campaniilor de constientizare a importantei Protectiei Mediului la nivel organizational- Proiecte CSR & Sustainability
 • Organizare Audit GREEN, audit CFC, audit FSC, audit BREEAM, Conformari de Mediu, Audit de mediu privind raportarea ambalajelor la AFM
 • Elaborarea documentelor de mediu, in relatia cu autoritatile de mediu

 • Elaborare documente si adrese de raspuns pentru autoritatile de mediu si reglementare – control de mediu

 • Servicii integrate de Management, Pilotare si Service-Mentenanta pentru Statii de Epurare si Sisteme integrate de asigurare a calitatii apelor, Servicii echipamente de reciclare

 • Analiza amprentei de CO2, calculul impactului de mediu, analiza de impact de mediu.

 • Raportare de mediu, Raportari de ambalaje, Gestiune deseuri, de ambalaje, Solutii de mediu, Raportari AFM.

 • Consultanta operativa de mediu, Obtinere Autorizatie de Mediu, Obtinerea Autorizatiei integrate de mediu.

Solutii Corporate Servicii de Mediu

 • Elaborare Sisteme de Management de mediu si Auditarea Sistemelor de Management de Mediu

 • Indeplinirea obligatiilor de gestionare a deseurilor si elaborarea inregistrarilor de mediu, a raportarilor de mediu, a proiectelor de mediu

 • Instruiri pe teme de mediu in randul angajatilor, cursuri de mediu, responsabilitate de mediu, studii de mediu, dezvoltare proiecte de mediu
 • Servicii de Outsourcing pentru mediul corporate la nivelul departamentelor: Environment si Waste Management, Marketing, Financer Reporting, Logistics
 • Implementare servicii de mediu si interconectarea reglementarilor de mediu cu specificul activitatii de mediu
 • Dezvoltare campanii de constientizare a importantei Protectiei Mediului la nivel organizational
 • Organizarea Auditurilor GREEN, CFC, FSC, BREEAM, Conformari de Mediu, Audituri de mediu
 • Elaborarea documentelor de raspuns in relatia interinstitutionala cu autoritatile de mediu
 • Elaborare documente si adrese de raspuns pentru autoritatile de mediu si reglementare-control de mediu
 • Servicii integrate de Management, Pilotare, Service & Mentenanta pentru Statii de Epurare si Sisteme integrate de asigurare a calitatii apelor, Servicii echipamente industriale de reciclare
 • Stabilirea Amprentei de CO2 la nivel organizational in cadrul companiilor multinationale
 • Raportare de mediu, Raportari de ambalaje si deseuri de ambalaje, Solutii profesionale pentru trasabilitatea extinsa a deseurilor

Audit de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Studii de mediu

Analize de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Autorizatia de Mediu

Gestiunea Deseurilor

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit deseuri – Auditul de conformare de mediu

 • Auditul de deseuri si Identificare si caracterizarea deseurilor

 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.

 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri de mediu, Programe de Mediu

 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna

Studii de mediu

 • Studii de mediu, Studii Evaluare Adecvata.

 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Analize de mediu

 • Analize de mediu si monitorizarea factorilor de mediu

 • Analize BEP (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques)

 • Monitorizare GIS si investigatii de teren

 • Inventariere si cartare specii de flora si fauna

 • Studiu de zgomot si Studiu de dispersie poluanti

Autorizatia de Mediu

 • Documentatie pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu

 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu, lista activitatilor supuse autorizarii de mediu

 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Raportare Lista Substante Chimice Periculoase

 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor (OIREP).