Analize de Mediu

Analize de Mediu

Efectuam analize de mediu (monitorizare apa, monitorizare calitate aer, monitorizare sol, studii de zgomot, masuratori de emisii, masuratori de imisii, factori de impact zonal, impact antropic, presiune antropica, presiune industriala, monitorizare dozimetrie, monitorizari dozimetrice la locul de munca, monitorizarea biodiversitatii). Servicii de investigatii de teren (cartare habitate, inventariere specii de mamifere mari, inventariere mamifere mici, monitorizare stare de conservare a biodiversitatii), studii de dispersie poluanti atmosferici, astfel abordarea indeplinirii procesului de analiza a mediului este realizata in conformitate cu Ordinul nr. 619/1992 privind procedura de elaborare si continutul minim al studiilor si analizelor de impact asupra mediului.

Conform Ghidului tehnic general pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002.

Analize de mediu, studii privind calitatea factorilor de mediu, monitorizarea calitatii aerului, monitorizarea nivelului de zgomot, monitorizarea calitatii solului si a calitatii apelor de suprafata sau a apelor subterane.

Monitorizare si colectare probe de teren privind speciile de flora, flora spontana, cartare si inventariere fauna si avifauna prin asigurarea unei echipe de experti in fauna, experti in flora cat si a unei echipe de experti in microbiologie.

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu, analize de risc privind impactul asupra factorilor de mediu, consultanta de mediu, servicii de consultanta in amenajarea terenului pentru noile investitii, servicii de environment compliance.

Care au la baza monitorizarea in-situ si ex- situ a principalilor factori de mediu pentru a identifica potentialul de impact asupra obiectivelor invecinate activitatii generatoare de zgomot sau a sursei de poluare fonica sau poluare chimica.

Analize si Monitorizarea Calitatii factorilor de Mediu

Companiile din Romania, functioneaza sub umbrela obligatiilor prezente si reglementate in cadrul autorizatiilor de mediu obtinute in urma depunerii documentatiilor specifice catre autoritatile de protectia mediului, astfel conform specificatiilor legale de mediu, printre reglementarile specifice unei autorizatii de mediu pot fi regasite si o serie de obligatii privind intocmirea monitorizarilor de mediu si a analizelor de mediu.

Analizele de mediu, includ o serie de matrici de mediu si sunt reprezentate de elaborarea unor buletine de analiza privind calitatea factorilor de mediu, astfel provocarea consultantului de mediu este aceea de a asigura monitorizarea factorilor de mediu si interpretarea buletinelor de analize de mediu. Consultantul de mediu trebuie sa asigure armonizarea procedurilor specifice privind protectia mediului, din cadrul organizatiei prin efectuarea si recomandarea unui pachet complet de analize de mediu totodata beneficiarul isi poate completa activitatea de studiu a mediului, prin efectuarea unor studii si investigatii de mediu care au ca principala rezultanta, evidentierea starii factorilor de mediu la un anumit moment.

Legislatia de mediu in vigoare, include o serie de proceduri specifice pentru fiecare activitate industriala sau de productie, cat si pentru activitatile de import-export, depozitare, prefabricare, reciclare, tratare astfel competenta echipei ManagerdeMediu poate acoperi o gama larga de servicii de analiza a mediului. De asemenea, poate efectua un studiu de evolutie al factorilor de mediu pentru un anumit amplasament. Dotarile noastre, includ o serie de echipamente speciale pentru analiza factorilor de mediu, astfel solicitarile beneficiarilor pentru efectuarea unor analize de mediu, monitorizari privind factorii de mediu, pot fi indeplinite cu acoperire nationala, conditiile meteo sau specificul activitatii pe care o desfasoara.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Studii de mediu

Gestiunea Deseurilor

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Autorizatia de Mediu

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv
 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri si Programe de Mediu
 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna

Studii de mediu

 • Studii de mediu
 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Autorizatia de Mediu

 • Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu
 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM
 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Intocmire Lista Substante Periculoase
 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor