Autorizatia de Mediu

Autorizatia de mediu si Autorizatia integrata de mediu

Echipa noastra de experti autorizati de mediu va poate oferi servicii obtinere a autorizatiei de mediu, a autorizatiei integrate de mediu si consultanta de mediu in vederea intocmirii documentatiei necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu, astfel compania dvs poate solutiona procedura de obtinere a autorizatiei de mediu prin intermediul nostru, accesand servicii complete de expertiza si analiza de mediu.

Elaborarea formularului specific de solicitare a autorizatiei integrate de mediu se face in conformitate cu specificatiile Anexei 1. a Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu. Asiguram servicii de mediu pentru realizarea documentatiei necesare pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu: realizarea formularului de solicitare, intocmit conform modelului prevazut în anexa nr. 1 la Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu din 17.10.2003, raportul de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul 36/2004, dovada publicarii anuntului privind depunerea solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu; dovada achitarii tarifului pentru verificare/analiza preliminara a solicitarii depuse.

Are la baza specificatiile din cadrul Ghidului Tehnic General IPPC si BREF (Ghidul tehnic general pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea 645/2002). Raportul de amplasament, intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004.

Conform, Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, oferim servicii de consultanta pentru obtinerea autorizatiei de mediu, autorizatiei integrate de mediu, acord de mediu si servicii profesionale de evaluare a impactului de mediu cat si obtinerea vizei anuale a a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu.

Autorizatia Integrata de Mediu, are la baza Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, care aproba Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu din 17.10.2003, unde:

 • Depunerea solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu este obligatorie pentru funcționarea oricărei instalații/activități menționate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 • Autorizatia Integrata de Mediu, are la baza dosarul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu, format din:
  • În vederea obținerii autorizației integrate de mediu titularii activităților/operatorii au obligația să depună la sediul autorității județene pentru protecția mediului următoarele:19/12/2012

   a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

   b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 36/2004;

   c) dovada publicării anunțului privind depunerea solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu;

   d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse. Tariful pentru analiza dosarului depus in vederea obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu este de 6000 de LEI si se achita in contul Agentiei de Mediu la care se depune documentatia.

  • Formularul de solicitare a autorizației integrate de mediu și raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport electronic.

 • Revizuirea/Actualizarea autorizației integrate de mediu este tarifata cu 2500 de LEI de catre Agentia de Protectia Mediului la care se va depune documentatia.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului privind Obtinerea Vizei Anuale pe Autorizatiile de Mediu si Autorizatiile Integrate de Mediu, care promoveaza urmatoarele aspecte cheie:

 • valabilitatea Autorizatiilor de Mediu pentru 5 sau 10 ani, se abroga in integralitate, astfel autorizatia de mediu nu va mai fi valabila pentru 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu nu va mai avea valabilitate 10 ani, fiind necesara vizarea anuala a autorizatiilor de mediu;
 • Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care acestea au viza anuală;
 • Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif pentru obtinerea vizei anuale pe autorizatia de mediu este de 100 de lei si respectiv 300 de lei tariful pentru obtinerea vizei anuale pentru autorizatia integrata de mediu.
 • Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât și pentru cele emise ulterior;

 Orice Autorizatie de Mediu sau Autorizatie Integrata de Mediu emisa si cu valabilitate, trebuie vizata prin procedura standard de vizare, care urmeaza a fi publicata de catre Ministerul Mediului.

Consultantii ManagerdeMediu asigura servicii de obtinere a vizei anuale pentru autorizatia de mediu, obtinere viza anuala pentru autorizatia integrata de mediu cat si servicii suport in conditiile suspendarii autorizatiei de mediu pentru nedepunerea la timp a documentelor necesare obtinerii vizei anuale pentru autorizatia de mediu.

Obtinere Autorizatie de Mediu/ Obtinere Autorizatie Integrata de Mediu

Conform Autoritatilor de mediu competente, documentul numit autorizatie de mediu reprezinta un act administrativ, emis pentru a stabili conditiile si parametrii de functionare in cadrul unei activitati in desfasurare sau in stadiul de proiect, care poate aduce un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Avand la baza specificatiile legale in vigoare, autorizatia de mediu este reglementata prin Ordinul de Ministru nr 1798/2007 pentru Aprobarea pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare si totodata Anexa OM 1798/2007 stabileste lista activitatilor care sunt supuse procedurii de autorizare de mediu. Autoritatea pentru Protectia Mediului emite documentul autorizatie de mediu pentru o perioada de 5 ani, timp in care echipa Managerdemediu poate asigura servicii profesionale de consultanta de mediu pentru alinierea cu reglementarile specifice incluse in cadrul documentului de reglementare cat si consultanta operativa de mediu prin asigurarea expertizelor specifice de mediu in cazul abaterilor de la conduita autorizata.

Pe langa Autorizatia de Mediu, mai exista si Autorizatia Integrata de Mediu (AIM) care are la baza – actul de reglementare OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel AIM reprezinta un act administrativ emis de catre Autoritatea pentru Protectia Mediului. Cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia mediului care in urma procedurilor specifice, decide dreptul pentru exploatarea integrala sau partiala a unei instalatii, sub umbrela respectarii anumitor termene si conditii care sa asigure faptul ca functionarea obiectivului autorizat, corespunde prevederilor legale privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Experienta echipei noastre asigura, suportul necesar externalizarii obligatiilor de mediu care va revin prin autorizatia integrata de mediu. Experienta echipei managerdemediu, poate fi fructificata si in cazul reactualizarii autorizatiei de mediu, astfel reactualizarea poate fi sustinuta in integralitate prin servicii de consultanta de mediu, elaborarea Formularului de Solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu si sustinerea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, in cadrul autoritatii pentru protectia mediului.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Studii de mediu

Analize de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Gestiunea Deseurilor

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri-Servicii de identificare si caracterizare deseuri

 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie,

 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri si Programe de Mediu
 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna

Studii de mediu

 • Studii de mediu
 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Analize de mediu

 • Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu
 • Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques)
 • Studii si investigatii de teren
 • Inventarierea speciilor de flora si fauna
 • Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Intocmire Lista Substante Periculoase
 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor