Gestionarea Deseurilor

Gestiunea Deseurilor

Asiguram servicii integrate de consultanta de mediu privind gestionarea corespunzatoare a deseurilor produse in urma activitatii interne. Servicii de elaborare a gestiunii deseurilor, identificarea deseurilor, intocmirea listei de deseuri.

Serviciu de mediu, privind calculul cantitatilor de deseuri si suport tehnic de identificare a deseurilor.

Oferim sprijinul necesar pentru a va putea stabili incadrarea corecta pe coduri de deseuri cat si o analiza a deseurilor. Analiza deseurilor este realizata conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cat si H.G 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

In vederea atingerii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje introduse in piata nationala. Servicii de consultana de mediu pentru alegerea OIREP-ului cu care puteti colabora pentru a va putea atinge obligatiile de valorificare. Consultanta de mediu pentru producatori in vederea indeplinirii obiectivelor privind ambalajele, in mod individual.

Crearea de liste in conformitate cu specificatiile si reglementarile Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor periculoase si a preparatelor chimice periculoase cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu Anexa nr.2 din HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Servicii Specializate pentru Gestionarea Deseurilor

Gestionarea deseurilor reprezinta o actiune importanta in activitatea unei companii care prin activitatea proprie produce deseuri.

Oferim consultanta pentru transferul de responsabilizare pentru deseurile de ambaje introduse in piata nationala. Pentru a asigura conformitatea cu pachetul legislativ in vigoare privind ambalajele si deseurile de ambalajele, suntem pregatiti sa adaptam pachetul de servicii de mediu oferite in functie de specificul activitatilor intreprinse de catre client, astfel un expert in deseuri poate efectua un audit de conformare asupra deseurilor produse in cadrul activitatii dvs.

Legislatia de mediu in vigoare privind gestiunea deseurilor, ii obliga pe producatorii deseurilor cat si pe operatorii autorizati sa respecte o serie de prevederi stricte (asigurarea unei gestionari corespunzatoare a deseurilor provenite din activitatea proprie, intocmirea evidentei gestiunii deseurilor, caracterizarea deseurilor) astfel, rolul echipei de consultanta de mediu este acela de a integra si armoniza obligatiile legale impuse cat si acela de a fi responsabilul de deseuri al clientului.

Specificatiile legale impun respectarea unei serii de obligatii de mediu, privind asigurarea respectarii principiului trasabilitatii extinse a producatorului pentru deseurile produse cat si pentru ambalajele introduse in piata nationala, astfel echipa Manager de Mediu poate intocmi documentele de trasabilitate pentru deseurile produse, notificarile catre autoritatile de mediu cat si servicii profesionale de consultanta pentru asigurarea transferului de responsabilitate privind deseurile de ambalaje introduse in piata nationala, in vederea respectarii obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Consultanta de mediu, oferita de catre expertii de mediu ai echipei noastre asigura suportul integrarii in cadrul activitatii desfasurate a obligatiilor impuse de catre : Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cat si specificatiile cuprinse in Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Consultantii de mediu din echipa Managerdemediu, au capacitatea de a sprijini clientul, oferindu-i recomandarile optime privind modalitatea de gestionare a deseurilor, provenite in urma activitatilor proprii (procese de fabricatie, import-export, co-packing, ambalare, achizitiii materii prime, etc) cat si cele privind transferul de responsabilitate pentru deseurile de ambalaje (indeplinire in mod individual sau transfer catre un OTR) fie prin indeplinirea obligatiilor privind Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Studii de mediu

Analize de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Autorizatia de Mediu

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv
 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri si Programe de Mediu
 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna

Studii de mediu

 • Studii de mediu
 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Analize de mediu

 • Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu
 • Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques)
 • Studii si investigatii de teren
 • Inventarierea speciilor de flora si fauna
 • Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti

Autorizatia de Mediu

 • Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu
 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM
 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale