Planuri si Programe de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Platforma managerdemediu.ro are rolul de a veni in sprijinul companiilor romanesti si straine cu suportul necesar pentru intocmirea tuturor categoriilor de planuri si programe de mediu, indiferent de natura procedurala pe care acestea o implica spre a fi elaborate.

Pentru activitatile cu pericol potential de producere a unor evenimente de mediu generate de substantele periculoase utilizate.

Implementarea specificatiilor legislative, a masurilor specifice pentru minimizarea riscului de impact asupra factorilor de mediu, a sanatatii angajatilor cat si a calitatii factorilor de mediu din perimetrul amplasamentului desemnat obiectiv Seveso.

Sprijinul unei activitati cu impact asupra mediului de a se reglementa si de a-si minimiza cat mai mult posibil rata de impact de mediu. Planurile si programele de mediu au capacitatea de a sprijini activitatea respectiva in procesul contextual de reducere al impactului identificabil si cuantificabil. In final se vor specifica masuri de compensare si prevenire spre atingerea celui mai mic nivel al impactului de mediu, cuantificabil.

Produse in urma activitatilor proprii are ca principala logica desfasurarea unei analize actualizate a fluxurilor si proceselor tehnologice generatoare de deseuri cat si efectuarea unui calcul cantitativ pentru deseurile produse la sursa si separarea acestora pe clase de impact asupra mediului, evidentierea specifica a punctelor unde sunt produse deseurile tehnologice si implicit cuantificarea timpilor specifici de productie.

Intocmirea Planurilor si Programelor de Mediu

Expertiza de mediu acumulata in decursul anilor de indeplinire proiecte din domeniul protectiei mediului, este atribuita ca si suport solid in dezvoltarea viitoarelor planuri de management de mediu cat si a planurilor specifice (Planul Seveso, Planul de Urgenta, Planul de Minimizare a Deseurilor), necesare si solicitate de catre autoritatile de protectia mediului.

In conformitate cu specificatiile legislative in vigoare, componenta planului Seveso are la baza Directiva SEVESO III modificata la nivelul prevederilor referitoare la accidentele majore datorate substanţelor chimice periculoase, astfel a fost adoptată o noua Directivă 2012/18/EU de înlocuire a Directivei 96/82/CE – Seveso II cat si prevederile impuse de catre Ordinul nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

La nivelul MAI au fost publicate Norme metodologică privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, astfel prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, se stabilesc o serie de reglementari specifice si utile in dezvoltarea unor planuri de actiune privind interventiile, preventia unor accidente cat si diverse referiri la metodologii de refacere a amplasamentelor afectate de un potential accident de mediu.

Echipa managerdemediu.ro poate asigura prin intermediul expertilor proprii cat si prin colaboratorii directi, suportul necesar in cazul unor interventii speciale in situatii de poluari accidentale, cat si suportul logistic necesar de interventie cu materiale speciale in vederea decontaminarii zonelor afectate de un accident major de mediu, unde au fost implicate si substante periculoase.

Recomandarile specifice cuprinse in cadrul planului de minimizare a deseurilor produse, vor fi unele punctuale cum ar fi: dispunerea de obiective de mediu care sa activeze intern procedurile de reducere a cantitatilor de deseuri produse, reducerea la sursa a cantitatilor de deseuri, imbunatatirea controlului la sursele de producere a deseurilor industrial-tehnologice dar si a deseurilor cu caracter periculos, asigurarea suportului informational pt facilitarea colectarii selective si responsabile a deseurilor, verificarea respectarii principiilor de separare a deseurilor nepericuloase cat si a celor periculoase, etichetarea zonelor de colectare, detalirea privind obligatiile de transport pentru deseuri, completarea fiselor interne a evidentei gestiunii deseurilor dar si alte recomandari specificate in continutul legislatiei de mediu in vigoare.

Ulterior evidentierii trasabilitatii per categoria deseului produs, prin expertiza de mediu alocata, fiecarui obiectiv in parte ii vor fi alocate o serie de masuri de mediu cu caracter de recomandari de mediu si totodata va fi generat un plan de actiuni specifice, clasificand foarte distinct actiunile ce vor fi intreprinse spre a fi minimizate cantitatile de deseuri produse in cadrul proceselor avute ca si subiect de analiza.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Studii de mediu

Analize de mediu

Gestiunea Deseurilor

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Autorizatia de Mediu

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv
 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Studii de mediu

 • Studii de mediu
 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Analize de mediu

 • Analiza si monitorizarea calitatii factorilor de mediu
 • Analize BEP – (Best Environmental Practice) si Analize BAT (Best Available Techniques)
 • Studii si investigatii de teren
 • Inventarierea speciilor de flora si fauna
 • Studii de zgomot si studii de dispersie poluanti

Autorizatia de Mediu

 • Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu
 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM
 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Intocmire Lista Substante Periculoase
 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale