Raportari de Mediu

Managerdemediu.ro vine in sprijinul clientilor cu servicii de colectare a datelor de intocmire pentru raportari de mediu, elaborare si sustinerea acestora in cadrul relatiei cu autoritatile de mediu, competente, astfel pentru toti clientii suntem pregatiti sa asiguram servicii de raportare de mediu, servicii de efectuare si intocmire a raportarilor obligatorii legale, impuse de catre legislatia de mediu:

In conformitate cu obligatiile impuse de autorizatia de mediu sau prin autorizatia integrata de mediu, asiguram servicii de raportare ANPM, raportari APM, raportari SIM, raportari ambalaje la Agentia pentru Protectia Mediului, raportari acumulatori uzati colectati pana la 28 februarie pentru anul anterior, raportarea anvelopelor la agentia de mediu, servicii de consultanta privind raportarile de mediu.

Conform structurilor standard de raportare puse la dispozitie in platforma electronica de raportare mediu, oferim servicii de consultanta in vederea intocmirii raportarilor SIM, raportari CLP, notificari de mediu, notificari accidente Seveso, raportari inventar emisii, inventarul emisiilor industriale, raportare de deseuri,  raportari deseuri si gestiunea deseurilor, raportari EPRTR, raportari CoSIS, E-PRTR, IPPC, raportari de ambalaje, raportare agentia nationala pentru protectia mediului, raportari uleiuri uzate, raportari deseuri periculoase, caracterizarea deseurilor periculoase, raportari statistica deseurilor, raportari domeniul reglementari de mediu, raportari substante chimice periculoase.

Intocmirea si depunerea declaratiilor la fondul de mediu, declaratii AFM, Depunere declarații on-line AFM, dezvoltarea calcului privind declaratia la fondul de mediu, calculul ambalajelor de declarat la AFM, calcul ambalaje, calcul deseuri de ambalaje, raportari acumulatori si baterii, raportare deseuri fondul de mediu, raportari anvelope AFM, raportari DEEE-uri la AFM, calcul ecotaxa, calculul pungilor ecotaxa, calcul emisii fondul pentru mediu, calcul contributii la fondul de mediu, calcul taxa fondul de mediu, calcul penalitati fondul de mediu. Toate aceste servicii de mediu sunt realizate in conformitate cu Ordinul nr. 60/2020 privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia

Pe langa serviciile de raportare la Fondul de Mediu, asiguram si servicii de intocmire a declaratiilor catre OTR, intocmire mecanism smart de raportare ambalaje la OTR/OIREP, dezvoltare sistem de calcul ambalaje otr, analiza deseurilor de ambalaje care vor fi raportate la OIREP/OTR.

OIREP-organism de implementare a raspunderii extinse a producatorului

OTR-organism de transfer de responsabilitate, pentru ambalajele introduse in piata nationala

Sistemul Integrat de Mediu- SIM, reprezinta sistemul electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Protectia Mediului in care pot fi indeplinite raportarile impuse prin autorizatia de mediu, raportarile de mediu specifice autorizatiei de mediu.  Astfel, venim in sprijinul clientillor nostrii cu servicii integrate de raportare mediu, in conformitate cu autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu, efectuarea raportarilor obligatorii de mediu, efectuarea raportarilor legale de mediu, raportarilor de deseuri, raportarii deseurilor de ambalaje si a ambalajelor introduse in piata nationala, raportarea zgomotului, raportare emisii industriale, raportari uleiuri uzate, dezvoltarea Raportului Anual de Mediu (RAM-ului), elaborarea studiului de tip: raportul anual de mediu (RAM), desfasurarea auditului anual de mediu si implementarea obligatiilor impuse prin autorizatia de mediu.

Conform obligatiilor impuse in cadrul Autorizatiei Integrate de Mediu, beneficiarilor nostrii le putem asigura servicii de consultanta de mediu privind, Raportarea EPRTR, raportari emisii, raportari precursori de droguri, raportari CLP, raportari E-PRTR, IPPC, raportari uleiuri uzate, rapotare evidenta gestiunii deseurilor, raportarea centralizatorului de deseuri, calculul deseurilor, raportarea obligatiilor impuse prin autorizatia de mediu, raportari de zgomot, raportari subsol, raportari sol, raportari vibratii, raportare calitate aer, elaborare Raport Anual de Mediu, calculul emisiilor, calculul zgomotului industrial, monitorizarea biodiversitatii, calitatea apelor subterane, analize de potabilitate, analize de dispersie poluanti atmosferici, analiza impactului de mediu, studii de mediu.

Raportarea factorilor de mediu reprezinta activitatea de interpretare a buletinelor de analize a factorilor de mediu prin dezvoltarea raportarilor specifice care deriva din legislatia de mediu in vigoare. Astfel, oferim servicii de raportare zgomot, raportare calitate sol, raportare si analize de mediu, raportare zgomot, raportare emisii industriale, raportare emisii fugitive, analize si calcule de emisii, analize calitate aer, studii IPPC, analiza instalatiilor mari de ardere, efectuarea comparatiei BAT, analiza BAT, analiza BREF, raportari SEVESO, raportare REACH.

Legislatia de mediu impune o serie de raportari anuale si obligatorii de mediu, dupa cum urmeaza: raportarea lunara a deseurilor generate, raportarea trimestriala de mediu a deseurilor generate, raportarea semestriala a deseurilor, raportare de mediu in conformitate cu termenele din autorizatia de mediu; raportarea cantitatilor de ambalaje introduse in piata nationala, raportare Agentia pentru Protectia Mediului, raportari SIM, raportare APM a DEEE-urilor sau raportarea deseurilor electrice si electronice la agentia de mediu; raportare uleiuri uzate, raportare DBA-uri sau raportare deseuri de baterii si acumulatori, raportari gestionarea anvelopelor uzate, raportari de mediu conform autorizatiei integrate de mediu.

Urmare a implementarii obligatiilor de indeplinire a raportarilor de catre operatorii economici, in sistemul integrat de mediu – SIM, echipa ManagerdeMediu, vine in sprijinul clientilor/generatorilor de deseuri/operatorilor economici care detin autorizatie de mediu cu servicii de raportare in SIM a urmatoarelor domenii: evidenta uleiurilor uzate, evidenta uleiurilor consumate/reciclate/valorificate/eliminate, evidenta ambalajelor introduse in piata nationala, evidenta deseurilor -PRODDES, evidenta deseurilor de baterii si acumulatori, evidenta vehiculelor scoase din uz, evidenta anvelope uzate, evidenta substantelor chimice, evidenta substantelor periculoase, evidenta deseurilor periculoase, bilantul solventilor si a compusilor organici volatili, evidenta apelor uzate, evidenta calitatii solurilor, evidenta zgomotului produs, evidenta calitatii subsolului.

Intocmirea gestiunii deseurilor, in conformitate cu Legea 211/2011 privind deseurile si regimul deseurilor si a HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Elaborarea documentatiilor in cazul unui accident de mediu, analiza de impact de mediu la producerea unui accident de mediu, interventii in cazul accidentelor de mediu, servicii complete privind accidentele de mediu, studiul accidentelor de mediu, studiu de dispersie poluanti, studii privind accidentele de mediu.

Oferim servicii complete de raportare a substantelor chimice, raportari CLP si in conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP), regulament european privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor, in conformitate cu Sistemul Global Armonizat al Naţiunilor Unite (GHS al ONU). In pachetul de servicii de raportare substante chimice, oferim si servicii privind obligatiile principale ale operatorilor economici privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor, amestecurilor si articolelor, in conformitate cu regulamentul CLP.

Raportarile CLP sunt adresate catre: furnizorii de substanțe și amestecuri și pentru acei producători sau importatori de anumite articole specifice care trebuie să aplice regulile de clasificare, etichetare și ambalare menționate în Regulamentul CLP.

Intocmirea raportarii precursorilor de droguri, in conformitate cu Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri. Efectuarea de raportari precursori de droguri, categoria I- titularii de licente, categoria II- titularii de inregistrari pentru orice substanta si cantitate, categoria III- titularii de inregistrari care efectueaza activitati de export cu substante precursori de droguri, categoria IV- operatorii economici care efectueaza operatiuni de export cu substante precursoare de droguri.

Ce sunt precursorii de droguri?

Precursorii de droguri sunt reprezentati de substante chimice care sunt utilizate în primul rând pentru producția legală a unei game largi de produse, precum medicamente, parfumuri, materiale plastice, produse cosmetice, etc. Agenţia Naţională Antidrog ANA-GOV, prin Serviciul Precursori este autoritatea competentă în sensul regulamentelor europene, având  obligaţia asigurării respectării la nivel naţional a tuturor obligaţiilor impuse in cadrul legislatiei europene privind precursorii.

Cand se raporteaza precursorii de droguri?

Operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri au obligatia de a raporta precursorii de droguri la Agentia Naționala Antidrog până la data de 15 februarie a fiecarui an.

In conformitate cu sistemul integrat de mediu, SIM, efectuam raportarile GFC, raportarea ODS-urilor, raportari substante care afecteaza stratul de ozon, raportari substante frigorifice, raportari freoni.

Pentru o categorie de clienti cu regim special de functionare: unitati militare, unitati ale M.A.I-ului, unitati structuri informationale, unitati ministerul de interne, unitati de supraveghere a traficului aerian, unitati structuri din aparatul de stat, oferim servicii de raportari de mediu speciale, intocmirea raportarilor de mediu confidentiale, dezvoltarea raportarilor si a analizelor de mediu interne structurii de stat, elaborarea analizelor si a calculelor de mediu speciale, dezvoltarea de mecanisme si sisteme de calcul de mediu pentru autoritatile de mediu, dezvoltarea de aplicatii de mediu, dezvoltare sisteme online de raportare mediu, dezvoltare platforme online de raportare de mediu, etc.

In contexul aparitiei unui incident de mediu, oferim servicii de consultanta operativa de mediu, servicii de prezenta la fata locului, servicii suport in reprezentarea relatiei cu autoritatile de mediu, servicii de intocmire a comunicatelor de presa si de mediu, servicii de elaborare documente raspuns catre autoritatile de mediu si servicii suport pentru reprezentare mass-media in relatia cu mediul si protectia mediului.

Intocmirea Raportarilor de Mediu

Ce inseamna intocmirea raportarilor de mediu de catre consultantul de mediu?
Serviciul de intocmire a raportarilor de catre echipa nostra de experti de mediu, acopera integral necesarul legal impus pentru fiecare client in parte, astfel, in functie de profilul companiei dvs, va vom oferi servicii de mediu si raportare de mediu personalizata, in conformitate cu specificul legal si al obligatiilor legale din domeniul protectiei mediului.

Totodata in contextul, impus de catre Autorizatia de mediu pe care o detineti, va putem indeplini servicii de raportare de mediu lunara, semestriala si anuala, conform obligatiilor legale si impuse de catre documentul de reglementare.

Alte Servicii

Descoperă întreaga noastră gamă de servicii de mediu

Audit de Mediu

Planuri si Programe de Mediu

Studii de mediu

Gestiunea Deseurilor

Relatia cu Autoritatile de Mediu

Autorizatia de Mediu

Audit de Mediu

 • Audit de mediu si Audit de Conformitate – Auditul deseurilor
 • Auditul de deseuri si Procese de identificare si caracterizare deseuri
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, inclusiv
 • Studii de mediu si Audit de Minimizare Deseuri

Planuri si Programe de Mediu

 • Planuri si Programe de Mediu
 • Planul SEVESO sau Planul de Urgenta Interna

Studii de mediu

 • Studii de mediu
 • Studii de evaluare a poluarilor accidentale
 • Studii de monitorizare a biodiversitatii
 • Studii de Minimizare a Amprentei de CO2

Autorizatia de Mediu

 • Formular de Solicitare pentru Autorizatia de Mediu – Autorizatia integrata de mediu
 • Obtinerea autorizatiei integrate de mediu cat si lista activitatilor supuse obtinerii AIM
 • Asiguram servicii de mediu pentru realizarea actelor necesare
 • Raport de Amplasament
 • Viza Anuala Autorizatia de Mediu – Viza Anuala Autorizatia Integrata de Mediu
 • Servicii de consultanta de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu

Relatia cu Autoritatile de Mediu

 • Servicii de reprezentare in relatia cu autoritatile de mediu, de reglementare si control
 • Raportari Administratia Fondului pentru Mediu
 • Documentatii necesare pentru obtinerea avizelor speciale

Gestiunea Deseurilor

 • Evidenta Gestiunii Deseurilor
 • Notificare catre Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)
 • Intocmire Lista Substante Periculoase
 • Consultanta privind Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorilor