Ce este sistemul de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile?

Sistemul de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile este o metodă prin care se încurajează utilizatorii să returneze ambalajele nereutilizabile ale produselor achiziţionate, în scopul reciclării acestora sau al altor metode de gestionare adecvată a deşeurilor.

Prin implementarea acestui sistem, producătorii pot reduce costurile de producţie, prin reutilizarea ambalajelor returnate, iar consumatorii pot primi o recompensă pentru efortul lor în a returna ambalajele.

Mai mult decât atât, prin implementarea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, se poate reduce cantitatea de deşeuri care ajung în mediu, contribuind la protejarea acestuia şi la promovarea sustenabilităţii mediului.

Beneficiile implementării sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Reducerea cantităţii de deşeuri

Implementarea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate ajuta la reducerea cantităţii de deşeuri care ajung în mediu, prin reciclarea acestora sau prin alte metode adecvate de gestionare a deşeurilor.

De asemenea, prin faptul că consumatorii sunt încurajaţi să returneze ambalajele nereutilizabile, se poate reduce cantitatea de deşeuri care sunt aruncate la întâmplare, reducând astfel riscul contaminării solului şi al apelor.

Promovarea sustenabilităţii mediului

Implementarea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate contribui la promovarea sustenabilităţii mediului, prin reducerea impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi prin încurajarea reciclării.

Prin acest sistem, se poate creşte gradul de conştientizare al consumatorilor cu privire la impactul pe care îl au asupra mediului şi la nevoia de a contribui la protejarea acestuia.

Reducerea costurilor de producţie

Implementarea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate ajuta la reducerea costurilor de producţie, prin reutilizarea ambalajelor returnate.

Îmbunătăţirea imaginii companiilor

Implementarea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate contribui la îmbunătăţirea imaginii companiilor, prin demonstrarea angajamentului acestora faţă de protejarea mediului şi faţă de responsabilitatea socială.

Consumatorii sunt tot mai conştienţi de importanţa protejării mediului şi aleg să cumpere produse şi să susţină companii care au o abordare responsabilă faţă de mediul înconjurător.

HG nr. 12/2023 pentru modificarea HG nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

PRINCIPALELE MODIFICARI ADUSE de catre HG 12/2023

  1. Producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate (PRODUSE AMBALATE IN AMBALAJE PRIMARE NEREUTILIZABILE) au obligaţia să se înregistreze în baza de date gestionată de către administratorul SGR până la data de 28 februarie 2023.
  2. producătorii au obligaţia de a transmite administratorului SGR prevăzut la art. 18 alin. (1) o notificare în format digital cu semnătură electronică simplă sau calificată care să cuprindă cel puţin următoarele:
    1. datele de identificare ale producătorului, însoţite de o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
    2. numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail ale persoanei de contact desemnate din partea producătorului în relaţia cu administratorul SGR;
    3. numărul de unităţi de ambalaje care fac obiectul SGR.

Astfel principalul aspect ce trebuie avut in vedere, in randul producatorilor de produse ambalate in ambalaje primare NEREUTILIZABILE, va fi acela de inregistrare in platforma SGR (a operatorului desemnat) pana la 28 FEBRUARIE 2023.

Sistemul de garanţie-returnare

Implementarea unui sistem de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate aduce numeroase beneficii atât pentru mediul înconjurător, cât şi pentru producători şi consumatori.

Reducerea cantităţii de deşeuri care ajung în mediu, promovarea sustenabilităţii mediului, reducerea costurilor de producţie şi îmbunătăţirea imaginii companiilor sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le poate aduce acest sistem.

Prin implementarea acestui sistem, companiile pot arăta că îşi asumă responsabilitatea socială şi că îşi doresc să contribuie la protejarea mediului înconjurător, iar consumatorii pot fi încurajaţi să devină mai conştienţi de impactul pe care îl au asupra mediului.

Astfel, implementarea unui sistem de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile poate fi o decizie inteligentă şi sustenabilă, care poate aduce beneficii atât pentru mediul înconjurător, cât şi pentru companii şi consumatori.

Manager de Mediu

Echipa ManagerdeMediu asigura servicii de consultanta de mediu pentru sistemul de garantie returnare, servicii de identificare si raportare a ambalajelor in sistemul SGR, servicii de consultanta sistem SGR, servicii de reprezentare si inregistrare in platforma sistemului de garantie returnare.