HG 788/2007

HG 788/2007 este o lege importanta in Romania care reglementeaza transferul de deseuri, valorificarea deseurilor achizitionate din UE/Non-UE si reciclarea deseurilor achizitionate prin transfer international. Aceasta lege este esentiala pentru asigurarea unei gestionari responsabile a deseurilor si a protejarii mediului inconjurator.

Deseurile transferate includ orice tip de material sau substanta care a fost abandonata, aruncata sau destinata abandonarii sau aruncarii. Acestea pot fi solide, lichide sau gaze.

HG 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri:

Aspecte relevante:

 • Operatorii economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate au obligaţia de a le descărca doar la punctul de lucru al instalaţiei de valorificare declarat în documentele care însoţesc transportul.
 • Deseurile vor fi însoţite de anexa VII la Regulament,
 • Deţinătorul de deşeuri are obligaţia de a prezenta toate documentele cu privire la provenienţa acestora, statutul vamal şi alte informaţii suplimentare solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului
 • Operatorii economici prevăzuţi la art. 6 alin. (15) au obligaţia să se înregistreze într-un registru instituit la Administraţia Fondului pentru Mediu, furnizând inclusiv informaţii privind capacitatea anuală autorizată de procesare, precum şi estimările anuale ale cantităţilor de deşeuri provenite din import/transfer intracomunitar.

Transferul de deseuri

Transferul de deseuri este actul de mutare a deseurilor de la un generator la un receptor, indiferent daca acestea sunt transferate prin intermediul unui intermediar. Transferul de deseuri poate fi efectuat numai daca sunt indeplinite conditiile impuse de lege.

Pentru a efectua un transfer de deseuri, trebuie sa se respecte urmatoarele conditii:

 • Deseurile trebuie sa fie conform clasificarii HG 1061/2008 privind clasificarea deseurilor
 • Generatorul si receptorul trebuie sa detina autorizatii valide pentru gestiunea deseurilor
 • Transferul trebuie sa fie insotit de documentele corespunzatoare

Valorificarea deseurilor achizitionate din UE/Non-UE HG 788/2007

Valorificarea deseurilor inseamna utilizarea deseurilor pentru a produce noi produse sau materiale. Aceasta este o modalitate importanta de a reduce cantitatea de deseuri care ajung in depozitele de deseuri.

Pentru a valorifica deseurile achizitionate din UE/Non-UE, trebuie sa se respecte urmatoarele conditii:

 • Deseurile trebuie sa fie conform clasificarii HG 1061/2008 privind clasificarea deseurilor
 • Generatorul si receptorul trebuie sa detina autorizatii valide pentru gestiunea deseurilor
 • Receptorul trebuie sa obtina acordul de valorificare a deseurilor

Procedurile pentru obtinerea acordului de valorificare a deseurilor sunt reglementate de lege.

Reciclarea deseurilor achizitionate prin transfer international HG 788/2007

Reciclarea deseurilor este procesul de transformare a deseurilor in materii prime si de fabricare a produselor noi. Aceasta este o modalitate importanta de a reduce cantitatea de deseuri care ajung in depozitele de deseuri si de a conserva resursele naturale.

Deseurile achizitionate prin transfer international trebuie sa fie conform regulilor internationale. Pentru a obtine acordul de reciclare a deseurilor achizitionate prin transfer international, trebuie sa se respecte urmatoarele proceduri:

 • Receptorul trebuie sa obtina acordul de reciclare a deseurilor achizitionate prin transfer international
 • Reciclarea trebuie sa fie efectuata in conformitate cu legislatia nationala si internationala relevanta.